Vertaling van zinnen

Inhoud:

Nederlands
Frans
bedenken, nadenken, overdenken, wikken, zinnen, zinnen op {ww.}
réfléchir 

wij zinnen
jullie zinnen
zij zinnen

nous réfléchissons
vous réfléchissez
ils/elles réfléchissent
» meer vervoegingen van réfléchir

Ge moet altijd nadenken alvorens te spreken.
Vous devez toujours réfléchir avant de parler.
aanstaan, behagen, bevallen, zinnen {ww.}
plaire 

wij zinnen
jullie zinnen
zij zinnen

nous plaisons
vous plaisez
ils/elles plaisent
» meer vervoegingen van plaire

mediteren, nadenken, peinzen, zinnen {ww.}
songer 
méditer 

wij zinnen
jullie zinnen
zij zinnen

nous songeons
vous songez
ils/elles songent
» meer vervoegingen van songer

begeerte [v], zucht [v], lust, verlangen, wens, zin (mv. zinnen) [m] {zn.}
souhait  [m] (le ~)
désir  [m] (le ~)
"Wat is je wens?" vroeg het witte konijntje.
"Quel est ton souhait ?" demanda le petit lapin blanc.
doel [o], bedoeling [v], strekking [v], plan [o], toeleg [m], voornemen [o], zin (mv. zinnen) [m] {zn.}
intention  [v] (l' ~)
propos  [m] (le ~)
dessein  [m] (le ~)
Dat was niet mijn bedoeling.
Ce n'était pas mon intention.
Het is niet mijn bedoeling om zelfzuchtig te zijn.
Il n'est pas dans mon intention d'être égoïste.
frase [v], zin (mv. zinnen) [m], volzin, zinsnede {zn.}
phrase  [v] (la ~)
Deze zin is van mij.
Cette phrase m'appartient.
Wat is de betekenis van deze zin?
Que signifie cette phrase ?
betekenis [v], portee [v], zin (mv. zinnen) [m], significantie {zn.}
signification  [v] (la ~)
importance  [v] (l' ~)
De leraar zal ons de betekenis van het woord uitleggen.
L'instituteur nous expliqua la signification du mot.
zin (mv. zinnen) [m], zintuig {zn.}
sens  [m] (le ~)
Deze zin slaat nergens op.
Cette peine n'a pas de sens.
In zekere zin is dat wat hij zegt waar.
En un sens, ce qu'il dit est vrai.
betekenis [v], zin (mv. zinnen) [m] {zn.}
sens  [m] (le ~)
signification  [v] (la ~)
behagen [o], genoegen, welbehagen, welgevallen, zin (mv. zinnen) [m] {zn.}
plaisir  [m] (le ~)
wil, zin (mv. zinnen) [m] {zn.}
gré  [m] (le ~)
volonté  [v] (la ~)

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Frans

We willen volledige zinnen.

Nous voulons des phrases complètes.

Het gaat allemaal om zinnen. Niet woorden.

Il s'agit de phrases. Non de mots.

Vertaal de volgende zinnen in het Japans.

Traduisez les phrases suivantes en japonais.

Voeg geen zinnen toe uit bronnen waar auteursrecht op rust.

N'ajoutez pas des phrases de sources qui ne sont pas libres de droits d'auteur.

Verander geen zinnen die correct zijn. In plaats daarvan kun je natuurlijk klinkende alternatieve vertalingen toevoegen.

Ne modifiez pas des phrases sans fautes. Vous pouvez plutôt soumettre des traductions alternatives de la phrase originale.

Kun je me helpen deze zinnen in het Chinees te vertalen?

Peux-tu m'aider à traduire ces phrases en chinois ?

Ik hoop dat ik snel veel meer dan een paar zinnen ken in het Nederlands.

J'espère que bientôt je connaîtrai beaucoup plus que quelques phrases en néerlandais.

Iedereen kan helpen verzekeren dat de zinnen goed klinken en juist gespeld zijn.

Tout le monde peut contribuer afin de s'assurer que les phrases soient correctes et bien orthographiées.

Alle zinnen die we verzamelen geven we uit onder de licentie Creatieve Commons - Naamsvermelding.

Nous publions toutes les phrases que nous rassemblons sous une licence Creative Commons Attribution.

Misschien moet ik ook maar eens wat zinnen zonder vertaling toevoegen. Zo kun je heel snel de rating van je taal verbeteren.

Peut-être que je devrais aussi ajouter des phrases sans traduction ? C'est une façon très rapide d'améliorer la popularité de sa langue.

Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode is open. Onze gegevens zijn open.

Mais vous savez, il serait triste de collecter toutes ces phrases et de les garder pour nous. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec elles. C'est pourquoi Tatoeba est ouvert. Notre code source est ouvert. Nos données sont ouvertes.


Gerelateerd aan zinnen

bedenken - nadenken - overdenken - wikken - zinnen op - aanstaan - behagen - bevallen - mediteren - peinzen - begeerte - zucht - lust - verlangen - wens