Vertaling van pijnlijk

Inhoud:

Nederlands
Italiaans
deerlijk, pijnlijk, smartelijk, zeer {bn.}
doloroso
droevig, triestig, treurig, somber, verdrietig, neerslachtig, depressief, pijnlijk, triest, mistroostig, moedeloos, droefgeestig, bedroefd, rouwig, bedrukt, terneergeslagen, mismoedig, teneergelagen, sip, smartelijk, droef
triste