Vertaling van zeer

Inhoud:

Nederlands
Italiaans
deerlijk, pijnlijk, smartelijk, zeer {bn.}
doloroso
pijn [v], wee, zeer [o] {zn.}
dolore
bijster, bijzonder, heel, erg, terdege, zeer {bw.}
assai
molto

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Italiaans

Hij speelt zeer goed.

Lui suona molto bene.

Het spijt me zeer.

Mi dispiace molto.

Zij is zeer mooi.

Lei è molto bella.

Hij is zeer depressief.

È molto depresso.

Zijn huis is zeer modern.

La sua casa è molto moderna.

Bob kwam zeer laat thuis.

Bob tornò a casa molto tardi.

Hun huis is zeer modern.

La loro casa è molto moderna.

Zij speelt zeer goed piano.

Lei suona il pianoforte molto bene.

Haar huis is zeer modern.

La sua casa è molto moderna.

Hij heeft een zeer levendige verbeelding.

Ha un'immaginazione molto vivida.

Ik heb een zeer mooie hond.

Io ho un cane molto bello.

De tweede les is zeer eenvoudig.

La seconda lezione è molto facile.

Ik ben zeer trots op mijn vader.

Sono molto fiero di mio padre.

De meubels in dit kantoor zijn zeer modern.

I mobili in questo ufficio sono veramente moderni.

26 september is de Europese Dag van de Talen. De Raad van Europa wil de aandacht toespitsen op het veeltalig erfgoed van Europa, de meertaligheid van de maatschappij bevorderen en de burgers aanmoedigen talen te leren. Tatoeba als gemakkelijk bruikbaar leermiddel en als levendige gemeenschap ondersteunt op een zeer praktische manier het leren van en de waardering voor talen.

Il 26 settembre è la Giornata Europea delle Lingue. Il Consiglio d'Europa vuole aumentare la consapevolezza del patrimonio culturale multilingue, promuovere lo sviluppo del multilinguismo nella società e incoraggiare i cittadini ad apprendere le lingue. Tatoeba come un ambiente di apprendimento facile da usare e come comunità viva promuove lo studio e un maggiore rispetto alle lingue in modo molto pratico.


Gerelateerd aan zeer

deerlijk - pijnlijk - smartelijk - pijn - wee - bijster - bijzonder - heel - erg - terdege