Betekenis van:
aandachtig

aandachtig
Bijvoeglijk naamwoord
  • oplettend; ingespannen bezig; geconcentreerd; attent; oplettend; oplettend
"de aandachtige beschouwer merkt nog iets op: de helderste sterren vertonen kleuren"
"het zal de aandachtige lezer niet zijn ontgaan dat er geen vaste lijn zit in de vermelde frankeerwaarden"

Synoniemen

aandachtig
Bijvoeglijk naamwoord
  • met belangstelling, met aandacht, met interesse
"Mijn zoontje was aandachtig naar de tv aan het kijken."

Voorbeeldzinnen

  1. Hij zegt dat ik aandachtig ben.
  2. Hij vraagt mij aandachtig te zijn.
  3. Gelieve aandachtig deze instructies te lezen alvorens het formulier in te vullen.2.
  4. de instructie: „Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens de vergrendeling te monteren en te gebruiken.
  5. Afsluitend oordeelt de Commissie op basis van haar analyse dat het om een degelijk plan gaat, dat aandachtig is bestudeerd door de partijen, hun consulenten en hun deskundige.
  6. Specifieke klinische gegevens, met inbegrip van gegevens over de prestaties op lange termijn, zijn voor heup-, knie- en schouderprothesen niet steeds beschikbaar alvorens deze op de markt worden gebracht en in gebruik worden genomen; de conclusies inzake de klinische gegevens die de fabrikant heeft verzameld in het kader van de beoordeling van de conformiteit van deze producten met de eisen inzake hun eigenschappen en prestaties bedoeld in de punten 1 en 3 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG moeten bijgevolg aandachtig worden bezien en onderzocht teneinde na te gaan of de beschikbare klinische gegevens adequaat zijn.