Betekenis van:
ingespannen

ingespannen
Bijvoeglijk naamwoord
  • oplettend; ingespannen bezig; geconcentreerd; attent; oplettend; oplettend
"ingespannen bezig zijn"

Synoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. heeft het luchthavenbedrijf Leipzig zich vruchteloos ingespannen om de uiteindelijk met de patronaatsverklaring overgedragen risico's door particuliere financiële instellingen te laten dekken;
  2. De respons moet komen van de gehele internationale gemeenschap en de Europese Gemeenschap heeft zich ingespannen om een evenredig deel bij te dragen.
  3. In de hier te onderzoeken zaak is geen van deze voorwaarden vervuld. Volgens de door Duitsland verschafte gegevens heeft het luchthavenbedrijf Leipzig zich vruchteloos ingespannen om de uiteindelijk met de patronaatsverklaring gedragen risico's door particuliere financiële instellingen te laten dekken [8].
  4. Ondanks de gestegen arbeidskosten is uit het onderzoek gebleken dat de bedrijfstak van de Gemeenschap zich heeft ingespannen om zijn productie te rationaliseren en de productiekosten te verlagen, teneinde de aanzienlijke stijging van de grondstofprijzen, die in overweging 118 wordt beschreven, op te vangen.
  5. Hoewel de bedrijfstak van de Gemeenschap tijdens het eerste deel van de beoordelingsperiode aanzienlijk heeft geïnvesteerd en zich continu heeft ingespannen om de productiviteit en het concurrentievermogen te verbeteren, daalden winstgevendheid, cashflow en rendement van de investeringen sterk en bereikten zeer negatieve niveaus.
  6. Deze indicatoren wijzen erop dat de bedrijfstak van de Gemeenschap zich heeft ingespannen om zijn concurrentiekracht te vergroten, wat tot op zekere hoogte vruchten heeft afgeworpen: de verkoop van de bedrijfstak van de Gemeenschap in de Gemeenschap is sinds 2002 winstgevend.
  7. Het streven van het EPA en de Commissie is dat de specificaties leiden tot erkenning van de meest energie-efficiënte modellen op de markt en dat die fabrikanten die zich hebben ingespannen de energie-efficiëntie verder te verbeteren daarvoor worden beloond.
  8. Uit de lichte verbetering van de productie, de productiecapaciteit, de bezettingsgraad, het verkoopvolume en de prijsniveaus per eenheid alsmede de in overweging 76 van de voorlopige verordening genoemde toegenomen kosteneffectiviteit blijkt hoezeer de communautaire producenten zich hebben ingespannen om in de beoordelingsperiode concurrerend te blijven en van het toegenomen verbruik te profiteren.
  9. Cégétel erkent dat France Télécom sinds 1996 niet meer de status van industrieel en commercieel overheidsbedrijf (EPIC) heeft, maar doet opmerken dat in werkelijkheid de garantie niet is verdwenen omdat de autoriteiten van de Staat zich, door hun herhaalde verklaringen, hebben ingespannen om de markten ervan te overtuigen dat France Télécom in alle omstandigheden de steun van haar hoofdaandeelhouder zou behouden en dat, mocht zulks nodig blijken, de Staat de exploitant zou helpen zijn schuldverplichtingen na te komen.