Betekenis van:
aankondigen

aankondigen
Werkwoord
  • voorspellen.
"Vermoeidheid kan een hartaanval aankondigen."
aankondigen
Werkwoord
  • bekendmaken.
"Feitelijk gezien zal de voorzitter dan bij aanvang van de vergadering het extra agendapunt aankondigen."
aankondigen
Werkwoord
  • officieel bekendmaken
"het voorjaar aankondigen"
"de landing aankondigen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Een waarschuwingssignaal moet in voorkomend geval aankondigen dat die inrichtingen in werking treden.
  2. binnen het onder i) bedoelde begrotingskader op middellange termijn onverwijld aanvullende permanente uitgavenbeperkende maatregelen voor de middellange termijn aankondigen;
  3. HSBC onderstreept dat de mondelinge steun van een meerderheidsaandeelhouder eveneens gebruikelijk en rationeel is en dat het normaal en courant is dat hoofdaandeelhouders hun besluit vooraf aan de overige aandeelhouders aankondigen.
  4. De Commissie stelt overigens vast dat deze diensten qua regelmaat, aantal verbindingen en scheepstype niet equivalent zijn aan de diensten die door de openbare onderneming worden aangeboden en dat de particuliere exploitanten het recht hebben zich aan hun verplichtingen te onttrekken indien ze dit 45 dagen vooraf aankondigen.
  5. Als echter één of meer luchtvaartmaatschappijen binnen de gestelde termijn met de exploitatie zijn gestart, kan een lidstaat geen andere luchtvaartmaatschappijen van deze verbinding uitsluiten wanneer die op enige datum na het verstrijken van deze termijn aankondigen dat ze de route willen exploiteren.
  6. Aangezien bepaalde risico’s die verbonden zijn aan de in artikel 1, leden 3 en 4, vastgelegde maxima zich hebben gerealiseerd wat betreft het tekort en de schuld, moet Griekenland, in het verslag dat op 16 maart 2010 zal worden uitgebracht, maatregelen aankondigen in aanvulling op de maatregelen van artikel 2, deel A, teneinde te garanderen dat de begrotingsdoelstelling van 2010 wordt gehaald.
  7. In het licht van deze gegevens constateert de Commissie dat France Télécom, gezien de omvang van haar schuld, op 21 maart 2002 niet alleen moest aankondigen dat zij haar balans grondig zou opschonen door voorzieningen en afstotingen ten belope van 27,2 miljard EUR (waarvan 17 miljard EUR afstotingen en 10,2 miljard bijzondere voorzieningen), maar ook dat voor de periode 2002-2005 een forse verhoging van de beschikbare cashflow met 14 miljard EUR zou plaatsvinden.