Betekenis van:
aanschaffen

aanschaffen
Werkwoord
 • kopen
"U dient de software na 30 dagen aan te schaffen."
aanschaffen
Werkwoord
 • in bezit krijgen door de gevraagde prijs te betalen
"zich iets aanschaffen"
"iets aanschaffen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Hij wil zich een nieuw woordenboek aanschaffen.
 2. Landbouwbedrijven die diervoeders in bulk aanschaffen
 3. Landbouwbedrijven die diervoeders in bulk aanschaffen.
 4. Onverminderd artikel 3 moet de werkgever aanschaffen of gebruiken:
 5. Via het project worden met name alle leeftijdsgroepen bereikt die over illegale wapens beschikken, alsmede allen die wapens willen aanschaffen.
 6. Reizen omvat hoofdzakelijk de goederen en diensten die reizigers gedurende een verblijf van minder dan een jaar in een economie in die economie aanschaffen.
 7. Wat echter machines, uitrusting, werktuigen en gereedschap, en werktuigen voor de toeleveranciers betreft, zou De Tomaso zich deze voor het grootste deel nieuw moeten aanschaffen zowel te Cutro als op de alternatieve locaties.
 8. Het agentschap kan technische uitrusting voor controle en bewaking van de buitengrenzen aanschaffen die door zijn deskundigen wordt gebruikt tijdens de duur van hun uitzending naar de betrokken lidstaat of lidstaten.
 9. Feitelijk onjuiste informatie verstrekken over marktomstandigheden of de mogelijkheid het product te bemachtigen met de bedoeling de consument het product te doen aanschaffen tegen voorwaarden die minder gunstig zijn dan de normale marktvoorwaarden.
 10. op de datum van ingang van deze TSI reeds getekende contracten, in de laatste fase van de aanbestedingsprocedure verkerende contracten of opties voor het aanschaffen van voertuigen daarvan, of
 11. Deze regeling geldt alleen voor belastingbetalers die apparatuur aanpassen of aanschaffen om een bestaande installatie of een nieuwe installatie in North Dakota geschikt te maken voor de productie of menging van dieselbrandstof met een biodieselvolumegehalte van ten minste 2 %.
 12. In het kader van de militaire contracten die aan HSY zijn gegund, heeft de staat echter nooit op een wijze gehandeld die aanvaardbaar zou zijn voor een particuliere onderneming die goederen wil aanschaffen.
 13. Om te garanderen dat Jahnke de activa op deze openbare verkoop zou kunnen verwerven, moest het bedrijf eerst de hypotheek op het onroerend goed kopen van de crediteuren van HAMESTA en vervolgens de activa aanschaffen.
 14. Zodoende kunnen de gebruikers beschikken over een aanzienlijk ruimer aanbod tegen dezelfde prijs als die waartegen zij vroeger een veel eenvoudigere decoder konden aanschaffen die tot een beperkter aantal diensten toegang gaf.
 15. De regeling „Advance Release Orders (ARO)”: De houder van een dergelijke vergunning die inputs in eigen land wil aankopen in plaats van deze rechtstreeks in te voeren, kan deze aanschaffen met behulp van „Advance Release Orders” („ARO’s”).