Betekenis van:
bemachtigen

bemachtigen
Werkwoord
  • door moeite verkrijgen
"een plaatsje bemachtigen"
"een vergunning bemachtigen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

bemachtigen
Werkwoord
  • in handen zien te krijgen
"Hij bemachtigde op het nippertje nog een kaartje voor de wedstrijd."

Voorbeeldzinnen

  1. We slaagden erin enkele buitenlandse postzegels te bemachtigen.
  2. Hierin worden voor alle landen dwingende verplichtingen vastgesteld om niet-overheidsactoren tegen te houden en af te schrikken om dergelijke wapens en daarmee verband houdend materiaal te bemachtigen.
  3. Feitelijk onjuiste informatie verstrekken over marktomstandigheden of de mogelijkheid het product te bemachtigen met de bedoeling de consument het product te doen aanschaffen tegen voorwaarden die minder gunstig zijn dan de normale marktvoorwaarden.
  4. De gevestigde operatoren kunnen hun analoge zendmachtigingen gemakkelijk omzetten in digitale machtigingen, terwijl de nieuwe concurrenten eerst analoge machtigingen op de markt moeten bemachtigen om daarna in digitale technologie uit te kunnen zenden.
  5. Wat het tekort aan slots in New York betreft, bevestigt Griekenland dat de luchthaven JFK er op 14 september om 23 uur (Atheense tijd) wel degelijk werd heropend, maar dat het voor Olympic Airways enkel door de sterke vraag naar slots onmogelijk was er één te bemachtigen.