Betekenis van:
leasen

leasen
Werkwoord
 • langdurig huren
"bedrijfswagens leasen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. LEASEN
 2. Onderling leasen van vliegtuigen door communautaire exploitanten
 3. Rentekosten, nadelige wisselkoersverschillen en kosten voor het leasen van transportmiddelen en andere vaste activa.
 4. Leasen van vliegtuigen tussen een exploitant uit de Gemeenschap en een entiteit die geen exploitant uit de Gemeenschap is
 5. Een beschrijving van de operationele regelingen voor het leasen, de daarmee samenhangende procedures en de verantwoordelijkheden van het management.
 6. Financiële kosten Rentekosten, de kosten van het leasen van transportmiddelen en andere vaste activa en kosten die voortvloeien uit wisselkoersverschillen worden meegenomen in de kostprijscalculatie.
 7. Dit geldt alleen voor de aankoop van personenauto’s en hun brandstof voor zakelijke doeleinden, en uitgaven met betrekking tot het leasen, huren, onderhouden en herstellen van dergelijke wagens.
 8. BBned zal glasvezel van GNA leasen en het […] [27] recht hebben om op eigen risico het wholesaletransport en daarmee samenhangende diensten aan de retailoperators aan te bieden.
 9. Verder bleek een van de ondernemingen gedurende het onderzoektijdvak grond van de staat te leasen hoewel het hiervoor officieel geen gebruiksrechten van de staat had gekregen.
 10. Dit geldt alleen voor de aankoop van personenauto’s en hun brandstof voor zakelijke doeleinden, en uitgaven met betrekking tot het leasen, huren, onderhouden en herstellen van dergelijke auto’s.
 11. Vliegtuigexploitanten dragen er voorts zorg voor dat gedocumenteerde procedures worden toegepast voor het traceren van wijzigingen van de lijst van emissiebronnen, zoals het leasen of aankopen van vliegtuigen, teneinde de volledigheid van de emissiegegevens te garanderen en dubbeltelling te vermijden.”;
 12. Deze bestaan nu uit het leasen van activa aan zijn dochterondernemingen. De curator is voornemens om de georganiseerde delen van de onderneming te verkopen en de leaseactiviteiten tot dat moment voort te zetten.
 13. afschrijvingen, vergoedingen voor het leasen van productie-installaties/-uitrusting, en loonkosten zoals verplichte socialezekerheidsbijdragen kunnen ook in aanmerking komen mits ten behoeve van de onderliggende investeringen of maatregelen inzake werkgelegenheidsschepping of indienstneming geen andere vormen van steun werd toegekend.
 14. Het was de bedoeling om de laslijnen W-4 en W-2 te gebruiken en deze van TB te leasen, terwijl het voltallige personeel zou overgaan naar de nieuwe onderneming (met uitzondering van enkele werknemers die TB draaiende zouden houden).
 15. De gemeenteraad van Skien (hierna „de gemeente” genoemd) had aangeboden het onroerend goed op het adres Rødmyrlia 40 aan te kopen, mits NordBook dit goed voor langere tijd zou leasen ten behoeve van een verdere ontwikkeling van zijn activiteiten in Skien.