Betekenis van:
afnemen

afnemen
Werkwoord
 • kopen; kopen bij
"artikelen afnemen"
"van/bij iemand iets afnemen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

afnemen
Werkwoord
 • van kaarten: couperen; stapel kaarten afnemen
"een kaart afpakken"
"een kaart van de stapel afpakken"

Synoniemen

Hyperoniemen

afnemen
Werkwoord
 • van een bepaalde plaats verwijderen
"stof afnemen"
"iemand een last afnemen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

afnemen
Werkwoord
 • ''iemand iets ~'': iemand iets doen verliezen
"Hem werd zijn auto afgenomen."
afnemen
Werkwoord
 • een bepaalde hoeveelheid kopen bij een producent
"De landbouw neemt veel producten af van de chemische industrie."
afnemen
Werkwoord
 • ''stof ~'': met een zachte doek stof van meubelen verwijderen
"Ik heb zojuist stof afgenomen."
afnemen
Werkwoord
 • minder groot of talrijk worden
"Het geweld in Bosnië is gelukkig sterk afgenomen."
afnemen
Werkwoord
 • (iets) ontdoen van vuil of niet meer gewenste bestanddelen
"de tafel afnemen"
"de vensterbank afnemen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

afnemen
Werkwoord
 • van het hoofd, van de schouders enz. nemen
"een hoed afnemen"
"je hoed/pet ergens voor afnemen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

afnemen
Werkwoord
 • ontnemen; afnemen; wegpakken; afpakken
"een spelletje van een leerling afnemen"
"steekwapens afnemen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. MINIMUMNORMEN VOOR PERSONEN DIE PRAKTIJKRIJEXAMENS AFNEMEN
 2. Beide ondernemingen zagen ook hun winstgevendheid afnemen.
 3. Vóór deze lijn mag deze afstand geleidelijk afnemen.”;
 4. Verwacht wordt dat de bbp-groei in 2009 zal afnemen.
 5. ervoor te zorgen dat examinatoren bij het afnemen van examens eerlijke en uniforme maatstaven blijven hanteren;
 6. De inflatie is in 2008 opgelopen tot 4 %, maar zal in 2009 afnemen.
 7. Dit betekent dat het systeem de verkeersveiligheid moet verbeteren of toch tenminste niet mag doen afnemen.
 8. Naar verwachting zou dit in de periode van 2011 tot 2024 geleidelijk afnemen. [19]
 9. De werkgelegenheid is in 2008 toegenomen, maar zal naar verwachting in 2009 weer afnemen.
 10. De werkgelegenheid bleef in 2008 met bijna 2 % groeien, maar zal in 2009 naar verwachting afnemen.
 11. Voorts moet exploitatiesteun, overeenkomstig punt 4.17 van genoemde richtsnoeren, van tijdelijke aard zijn en geleidelijk afnemen.
 12. Het is niet toegestaan monsters te wassen, aangezien hierdoor het nitraatgehalte kan afnemen.
 13. Een aardappelmeelbedrijf mag geen aardappelen afnemen waarvoor geen teeltcontract is gesloten.
 14. Daardoor zullen de risicogewogen activa in deze divisie met […] % (of […] miljard EUR) afnemen.
 15. In 2008 bedroeg de inflatie 3,3 %, maar deze zou in 2009 moeten afnemen.