Betekenis van:
aannemen

aannemen
Werkwoord
 • in dienst nemen
"iemand aannemen"
"iemand in een betrekking aannemen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

aannemen
Werkwoord
 • graag aanvaarden; in ontvangst willen nemen; aannemen
"een wetsontwerp aannemen"
"een geloof aannemen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

aannemen
Werkwoord
 • (van een kind) in je gezin opnemen; een kind aannemen
"een kind aannemen"

Synoniemen

Hyperoniemen

aannemen
Werkwoord
 • geloven
"Hij nam dat zonder meer aan."
aannemen
Werkwoord
 • goedkeuren
"Het voorstel is gisteren aangenomen door de raad."
aannemen
Werkwoord
 • in dienst nemen
"Het bedrijf had net 40 nieuwe mensen aangenomen."
aannemen
Werkwoord
 • een veronderstelling maken
"Als we aannemen dat de temperatuur constant blijft, kunnen we uitrekenen hoeveel er oplost."
aannemen
Werkwoord
 • (iets dat wordt aangegeven) overnemen
"de telefoon aannemen"
"een boodschap aannemen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

aannemen
Werkwoord
 • overnemen
aannemen
Werkwoord
 • adopteren
aannemen
Werkwoord
 • een werk op de gestelde voorwaarden op zich nemen
aannemen
Werkwoord
 • opnemen in een vereniging
aannemen
Werkwoord
 • ''(protestants)'' toelaten tot alle rechten van de Kerk

Voorbeeldzinnen

 1. De nationale obligatiewetgeving aannemen.
 2. Financiële steun kan diverse vormen aannemen.
 3. Deze interoperabiliteitsonderdelen kunnen de vorm aannemen van:
 4. Een alomvattende energiestrategie ontwikkelen en aannemen.
 5. Dergelijke regelingen kunnen evenwel diverse vormen aannemen:
 6. De Commissie kan de volgende maatregelen aannemen:
 7. reeds in 2010 de vereiste wetgevingsbesluiten aannemen.
 8. Dergelijke contracten kunnen diverse vormen aannemen.
 9. Procedures voor het aannemen van handelingen
 10. Het nationale plan voor afvalbeheer aannemen.
 11. De verstrekte informatie moet de vorm aannemen van gegevensgeneratie.
 12. De vergoeding kan de vorm aannemen van rechten op:
 13. Een herziene algemene strategie voor het industriële beleid aannemen.
 14. De communautaire financiering kan de volgende juridische vormen aannemen:
 15. De Commissie kan richtsnoeren voor regionale solidariteit en samenwerking aannemen.