Betekenis van:
vervullen

vervullen
Werkwoord
 • vol maken
"met vreugde/liefde vervuld zijn"

Hyperoniemen

vervullen
Werkwoord
 • het (doen) uitkomen van een voorspelling of belofte
"Hij vervulde daarmee wat hij eerder toegezegd had."
vervullen
Werkwoord
 • geheel vullen of doortrekken
"De heerlijke geur vervulde het gehele gebouw."

Voorbeeldzinnen

 1. Te vervullen verplichtingen
 2. DOOR EEN ERKENDE VEILIGHEIDSORGANISATIE TE VERVULLEN VOORWAARDEN
 3. inspecteurs beletten hun taken te vervullen;
 4. het vervullen van representatiefuncties op communautair niveau,
 5. De 4CB’s vervullen met name de volgende taken:
 6. vermogen om de bij de overeenkomst opgedragen taken te vervullen.
 7. Bij het vervullen van zijn taken treedt hij onafhankelijk op.
 8. Deze autoriteiten vervullen de hun opgedragen taken in volstrekte onafhankelijkheid.
 9. zijn functie op dezelfde wijze kan blijven vervullen.
 10. De ordonnateur kan niet de functie van rekenplichtige vervullen.
 11. Voor het vervullen van de sociale taken heeft deze persoon:
 12. De verantwoordelijke autoriteiten vervullen onder meer de volgende taken:
 13. De sociale partners hebben hierbij een belangrijke rol te vervullen.
 14. Erkende veiligheidsorganisaties moeten de voorwaarden in bijlage IV vervullen.
 15. de in bijlage VIII vermelde bevoegdheden en taken vervullen;