Betekenis van:
tewerkstellen

tewerkstellen
Werkwoord
  • werk geven
"iemand tewerkstellen als [eerste bediende bij de bank]"

Hyperoniemen

Hyponiemen

tewerkstellen
Werkwoord
  • een arbeidsbetrekking verlenen aan iemand
"Zij werden tewerkgesteld bij het wegenonderhoud."

Voorbeeldzinnen

  1. het fabrieksterrein in milieuopzicht worden gesaneerd en het elders tewerkstellen van de betrokken werknemers worden vergemakkelijkt binnen de in artikel 4, lid 2, onder d), bedoelde periode.
  2. het tewerkstellen, leiden en controleren van het personeel van de gemeenschappelijke onderneming met inbegrip van al het in artikel 8 bedoelde personeel;”;
  3. een sociaal plan met de voorgenomen maatregelen, met name inzake het omscholen, elders tewerkstellen en vervroegd pensioneren van de betrokken werknemers en, in voorkomend geval, nationale specifieke eisen overeenkomstig artikel 3, lid 3, onder c), of artikel 3, lid 4, onder c),
  4. het fabrieksterrein in milieuopzicht worden gesaneerd en het elders tewerkstellen van de betrokken werknemers worden vergemakkelijkt binnen de in artikel 4, lid 2, onder d), bedoelde periode, voorzover dat vereist is door het staken van de productie van de onder a) vermelde producten.
  5. Werkgevers die aan de verplichtingen van deze richtlijn hebben voldaan, zouden niet aansprakelijk moeten worden gesteld voor het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen; dit geldt met name wanneer de bevoegde instantie achteraf constateert dat het door een werknemer voorgelegde document vervalst of onrechtmatig gebruikt was, tenzij de werkgever op de hoogte was van deze vervalsing.