Betekenis van:
accepteren

accepteren
Werkwoord
 • aanvaarden
"Ik zal dat dan voor één keer accepteren..."
accepteren
Werkwoord
 • aannemen, graag ontvangen
"Vanzelfsprekend accepteren wij deze donatie graag."
accepteren
Werkwoord
 • zich erin schikken het genoemde te ondergaan
"een fysieke handicap is moeilijk te accepteren"
"accepteren dat ..."

Synoniemen

Hyperoniemen

accepteren
Werkwoord
 • graag aanvaarden; in ontvangst willen nemen; aannemen
"iets of iemand accepteren als ..."

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. We accepteren cheques.
 2. Ik zal zijn verzoek accepteren.
 3. Ze kon zijn onbeleefd gedrag niet accepteren.
 4. Ik heb de neiging om dit voorstel te accepteren.
 5. Ik had geen andere keuze dan de offerte te accepteren.
 6. Ik kon niet accepteren dat mijn vrouw echt dood was.
 7. Bepaalde vissoorten of ontwikkelingsstadia accepteren geen kunstvoer.
 8. methoden, procedures en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren en accepteren van massa- en zwaartepuntsberekeningen;
 9. De Commissie kan dit argument noch principieel, noch in het concrete geval accepteren.
 10. Dezelfde importeur stelde voor een verbintenis van zijn Russische leverancier te accepteren.
 11. methoden, procedures en verantwoordelijkheden voor/wat betreft het uitvoeren en accepteren van massa- en zwaartepuntsberekeningen;
 12. Daarnaast kan de Commissie de volgende items die als voorgenomen eigen bijdrage zijn aangemerkt, niet accepteren.
 13. Het opslagmechanisme dient hoe dan ook ten minste het volgende te accepteren:
 14. richtlijnen inzake de eisen voor het accepteren, etiketteren, behandelen, stouwen en apart houden van gevaarlijke goederen;
 15. De beslissingsstaat kan de toepassing van deze bepalingen accepteren of het certificaat intrekken.