Betekenis van:
erven

erven
Werkwoord
  • krijgen door erfenis
"erven van iemand"

Hyperoniemen

erven
Werkwoord
  • bij geboorte meekrijgen
"krenterigheid erven"

Hyperoniemen

erven
Werkwoord
  • de eigendommen van een overledene, meestal een familielid, rechtens verkrijgen
"Zij erfde een prachtig schilderij van haar oma."
erf (het ~ | meervoud erven)
Zelfstandig naamwoord
  • onbebouwd stuk grond bij een woning
"op het erf scharrelden wat kippen rond"
"fraai gelegen woonboerderij met erf en tuin"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. Andere gronden (gebouwen, erven, wegen, vijvers, steengroeven, onvruchtbare gronden, rotsen enz.)
  2. het erven door BT van het nettotekort van de regeling bij privatisering.
  3. Auffanglösungen„erven” derhalve een reeks structurele gebreken en moeten aanzienlijke wijzigingen aanbrengen om in een markteconomie actief te kunnen zijn.
  4. Sommige van die regels zijn specifieke bepalingen voor naar behoren gerechtvaardigde uitzonderingsgevallen zoals, wat het gebruik van rechten betreft, het geval van kleine landbouwers en van landbouwers die deelnemen aan een extensiveringsprogramma of aan een programma voor vervroegde uittreding, en, wat overdrachten betreft, het erven van premierechten en het geval van landbouwers die uitsluitend weidegrond in overheids- of collectief bezit gebruiken.
  5. zodra de karkassen van het pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels zijn afgevoerd om te worden verwijderd, worden alle delen van het bedrijfsterrein waar zij waren gehuisvest en alle delen van andere gebouwen, van erven, enz. die tijdens het doden, het slachten of de postmortemkeuring zijn besmet, besproeid met ontsmettingsmiddelen die zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 48;
  6. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat op bedrijven waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels geslacht of gedood en verwijderd zijn en aviaire influenza vervolgens wordt bevestigd, de gebouwen en de weiden waar de dieren ondergebracht waren, de erven en het mogelijk besmette materieel en de voor het vervoer van het pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, karkassen, vlees, voeder, mest, drijfmest, strooisel en ander mogelijk besmet materiaal of mogelijk besmette stoffen gebruikte voertuigen aan een of meer van de in artikel 48 bedoelde procedures onderworpen worden.