Betekenis van:
overdragen

overdragen
Werkwoord
 • in handen van een andere partij geven
"De verandwoordelijkheid daarvoor werd overgedragen aan de nieuwe beheerder."
overdragen
Werkwoord
 • overleveren
"de macht aan iemand overdragen"
"het koningschap/presidentschap/voorzitterschap overdragen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

overdragen
Werkwoord
 • afvaardigen; doorgeven
"malaria overdragen"
"woordbetekenis overdragen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Aanhoudende betrokkenheid bij overdragen activa
 2. De lidstaten kunnen hun bevoegdheden overdragen aan erkende instanties.
 3. De gezagvoerder mag de verantwoordelijkheid voor de vluchtuitvoering overdragen aan:
 4. Garantiedrempelhoeveelheden die de lidstaten naar een andere soortengroep mogen overdragen
 5. De directeur-generaal kan zijn bevoegdheden aan andere personen overdragen.
 6. De ontbinding kan leiden tot het overdragen van de activiteiten aan een andere juridische entiteit.
 7. Voltooien van het overdragen van de controle over mensenrechtenorganen aan de overheid van Bosnië en Herzegovina.
 8. In alle andere gevallen worden dergelijke landbouwers gelijkgesteld met landbouwers die alleen hun premierechten overdragen.
 9. het overdragen van hoeveelheden op grond van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96;
 10. Ondersteuning voor het verkleinen van risico's bij het overdragen van de wagons.
 11. het overdragen van hoeveelheden op grond van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 847/96;
 12. Ondersteuning voor het verkleinen van risico's bij het overdragen van de wagons.
 13. Frankrijk verbindt zich er ten slotte toe dat Alstom […] zal overdragen binnen een termijn van […].
 14. Een exploitant of een persoon kan geen emissierechten van zijn tegoedrekening naar een afboekingsrekening overdragen.
 15. Het Bureau en de Conferentie van voorzitters kunnen bepaalde taken overdragen aan de Conferentie van commissievoorzitters.