Betekenis van:
heroveren

heroveren
Werkwoord
  • terugwinnen; weer verwerven; terugwinnen
"een stad heroveren op de vijand"

Synoniemen

Hyperoniemen

heroveren
Werkwoord
  • een eerder verloren positie opnieuw veroveren
"De stad werd heroverd en dit luidde het begin van het einde in."

Voorbeeldzinnen

  1. De Commissie heeft onderzocht of deze daling structureel was en of Moulinex het potentieel had om zijn vroegere positie te heroveren.
  2. Hierdoor zullen de EG-producenten naar alle waarschijnlijkheid hun verkoopprijzen en -volume in de toekomst kunnen verhogen en hun verloren marktaandeel kunnen heroveren.
  3. Maatregelen zouden de bedrijfstak van de Gemeenschap in staat stellen om de verkoop op te voeren en daarmee het verloren marktaandeel te heroveren en van schaalvoordelen te profiteren.
  4. De producenten/exporteurs in de betrokken landen zullen deze lage prijzen zeer waarschijnlijk blijven aanrekenen, al was het maar om hun verloren marktaandeel te heroveren.
  5. Door maatregelen op te leggen, zou de bedrijfstak van de Gemeenschap in staat worden gesteld meer te verkopen en een groter marktaandeel te heroveren, daardoor schaalvoordelen te genereren en zo de nodige winst te maken om verdere investeringen in zijn productie-installaties en in onderzoek om concurrerend te blijven te rechtvaardigen.
  6. Op grond van bovengenoemde redenen is vastgesteld dat het aannemelijk is dat bij het vervallen van de maatregelen tegen China de Chinese producenten/exporteurs opnieuw aanzienlijke hoeveelheden tegen dumpingprijzen naar de Gemeenschap gaan uitvoeren, waarmee zij de EG-prijzen fors zouden onderbieden om het verloren marktaandeel te heroveren.