Betekenis van:
alm

alm (de ~ | meervoud almen)
Zelfstandig naamwoord
 • weide in de Alpen; alpenwei; berg in de Alpen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Zie Media Perspektiven, 12/2003, blz. 560; Media Perspektiven, 7/2004, blz. 299, en ALM/GSDZ Digitalisierungsbericht 2005, blz. 65.
 2. Op basis van deze ALM-strategie behaalde La Banque Postale in 2005 een winst van 4,4 %, tegenover een opbrengst van 3,9 % in het kader van de overeenkomst.
 3. Treasury, Funding and Markets (hierna „TFM” genoemd): omvat alle thesauriediensten, asset-liability management (ALM) en trading voor eigen rekening van Dexia;
 4. Digitalisierungsbericht 2007 — Gemeinsame Stelle Digitaler Zugang (GSDZ), Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten (ALM) (Digitaliseringsverslag 2007 — Gemeenschappelijke dienst digitale toegang, Consortium van de media-instanties van de deelstaten).
 5. stopzetting van de tradingactiviteiten voor eigen rekening van TFM en fusie van de ALM-beheersactiviteiten en thesaurieactiviteiten tot een nieuwe businessline „Group Center”;
 6. In de brief van […] van 4 oktober 2006: […] wordt betoogd dat zonder beperking in gebruik, PI een passende ALM-strategie zou kunnen toepassen die erop gericht is het markt- en liquiditeitsrisico tot een minimum te beperken.
 7. Op basis van het voorgaande komt […] tot de conclusie dat het Asset Liability Management (ALM) van PI in overeenstemming is met of zelfs nog voorzichtiger dan dat van gelijksoortige instellingen op de markt.
 8. De Commissie stelt vast dat geen conclusies kunnen worden getrokken uit de vergelijking tussen het ALM van PI en dat van vergelijkbare marktspelers, en wel om de volgende redenen:
 9. Het door […] ontwikkelde prudentiële model wordt door verscheidene Italiaanse banken bij het actieve beheer van hun liquide middelen gebruikt om de verblijfstijd te bepalen van de financiële middelen op hun lopende rekeningen en om deze verblijfstijd vervolgens te weerspiegelen in een overeenstemmende beleggingsportefeuille die op hun eisen met betrekking tot asset liability management (ALM) is toegesneden.
 10. Volgens Italië toont een vergelijking met de situatie van La Banque Postale in Frankrijk aan dat La Banque Postale een asset liability management- of ALM-strategie hanteert die gebruikmaakt van een statistisch model dat vergelijkbaar is met het door PI gebruikte model.
 11. het type prudentieel model dat door […] werd ontwikkeld wordt gebruikt door verscheidene Italiaanse banken in de context van hun actief vermogensbeheer om de duration van hun lopende rekeningen te bepalen en om deze termijnen als basis voor hun ALM-technieken te gebruiken.
 12. Zie ook Beschikking N 860/01 in verband met Oostenrijkse steun voor het skiresort Mutterer Alm, waar het uitbaten van skiliften als een economische activiteit werd aangemerkt die de beheerder van de skilift ten goede kwam, zodat de maatregel geen infrastructuurmaatregel vormde.