Betekenis van:
alp

alp
Zelfstandig naamwoord
  • een hooggelegen bergweide, met name in de Alpen
"In het voorjaar wordt het vee de alp opgedreven."
alp (de ~ | meervoud alpen)
Zelfstandig naamwoord
  • weide in de Alpen; alpenwei; berg in de Alpen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1081/1999), importår: …
  2. Nadat door België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk nieuwe gegevens zijn verstrekt en nadat aanvullende controles zijn verricht, kan de Commissie nu een besluit nemen over de volledigheid, de juistheid en de waarheidsgetrouwheid van de rekeningen die zijn ingediend door de Belgische betaalorganen „ALT”, „ALP” en „BIRB”, de Duitse betaalorganen „Baden Württemberg”, „Bayern StMELF”, „Berlin”, „Hamburg” en „Niedersachsen”, het Spaanse betaalorgaan „Navarra”, de Franse betaalorganen „CNASEA”, „FIRS”, „OFIVAL”, „ONIC”, „ONIFLHOR”, „ONIOL”, „ONIVINS” en „SDE”, het Luxemburgse betaalorgaan „ministère de l’agriculture”, de Nederlandse betaalorganen „HPA” en „Laser”, het Portugese betaalorgaan „INGA”, het Zweedse betaalorgaan „Swedish Board of Agriculture” en de Britse betaalorganen „CCW”, „FC”, „RPA” en „SEERAD”.
  3. De rekeningen van de Belgische betaalorganen „ALT”, „ALP” en „BIRB”, de Duitse betaalorganen „Baden Württemberg”, „Bayern StMELF”, „Berlin”, „Hamburg” en „Niedersachsen”, het Spaanse betaalorgaan „Navarra”, de Franse betaalorganen „CNASEA”, „FIRS”, „OFIVAL”, „ONIC”, „ONIFLHOR”, „ONIOL”, „ONIVINS” en „SDE”, het Luxemburgse betaalorgaan „ministère de l’agriculture”, de Nederlandse betaalorganen „HPA” en „Laser”, het Portugese betaalorgaan „INGA”, het Zweedse betaalorgaan „Swedish Board of Agriculture” en de Britse betaalorganen „CCW”, „FC”, „RPA” en „SEERAD” met betrekking tot de door het EOGFL, afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2003 worden goedgekeurd.
  4. Bij Beschikking 2004/451/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende goedkeuring voor het begrotingsjaar 2003 van de door de lidstaten ingediende rekeningen inzake de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven [2] zijn de rekeningen goedgekeurd van alle betaalorganen behalve de Belgische betaalorganen „ALT”, „ALP” en „BIRB”, de Duitse betaalorganen „Baden Württemberg”, „Bayern StMELF”, „Bayern-Umwelt”, „Berlin”, „Hamburg” en „Niedersachsen”, het Spaanse betaalorgaan „Navarra”, de Franse betaalorganen „CNASEA”, „FIRS”, „OFIVAL”, „ONIC”, „ONIFLHOR”, „ONIOL”, „ONIVINS” en „SDE”, het Luxemburgse betaalorgaan „ministère de l’agriculture”, de Nederlandse betaalorganen „HPA” en „Laser”, het Portugese betaalorgaan „INGA”, het Zweedse betaalorgaan „Swedish Board of Agriculture” en de Britse betaalorganen „CCW”, „DARD”, „FC”, „NAW”, „RPA” en „SEERAD”.