Betekenis van:
begieten

begieten
Werkwoord
  • nat gieten; begieten
"de planten begieten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

begieten
Werkwoord
  • ''iets ~'': ergens een vloeistof over gooien
"Zij begoot haar planten met een middel tegen bladluis."

Voorbeeldzinnen

  1. Begieten van wijnmoer, druivendraf of geperste pulp van „aszú”/„výber” met wijn of druivenmost
  2. Begieten van wijnmoer, druivendraf of geperste aszú-pulp met wijn of druivenmost
  3. Het begieten van wijnmoer, druivendraf of geperste aszú-pulp met wijn of druivenmost als bedoeld in punt 4, onder d), van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1493/1999 wordt als volgt uitgevoerd in overeenstemming met de op 1 mei 2004 geldende Hongaarse bepalingen:
  4. Wijn die is geproduceerd door alcoholische gisting na het begieten van de cibebas met most die een suikergehalte van minstens 21° NM moet hebben en afkomstig moet zijn uit de omschreven wijngaard „Tokajská vinohradnícka oblast”, of met wijn van dezelfde kwaliteit en hetzelfde wijnoogstjaar uit de omschreven wijngaard „Tokajská vinohradnícka oblast”.
  5. Het begieten van wijnmoer, druivendraf of geperste pulp van „aszú”/„výber” met wijn of druivenmost, als bedoeld in bijlage VI, punt D 2, bij Verordening (EG) nr. 479/2008 wordt overeenkomstig de op 1 mei 2004 geldende nationale bepalingen als volgt uitgevoerd:
  6. Het begieten van druivenmoer, druivendraf of geperste aszú-pulp met wijn is toegestaan onder voorwaarden die de Commissie volgens de in artikel 195, lid 4, bedoelde procedure vaststelt, wanneer die praktijk traditioneel wordt aangewend voor de bereiding van „Tokaji fordítás” en „Tokaji máslás” in Hongarije en „Tokajský forditáš” en „Tokajský mášláš” in Slowakije.
  7. In afwijking van de algemene regel van bijlage VI, punt D, van Verordening (EG) nr. 479/2008 is het begieten van wijnmoer, druivendraf of geperste pulp van „aszú” of „výber” met wijn of druivenmost een essentieel kenmerk van de bereiding van bepaalde Hongaarse en Slowaakse wijnen.
  8. Bij de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije is het bepaalde in punt 4, onder d), van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1493/1999 gewijzigd, waarbij is voorzien in de mogelijkheid om onder nader te bepalen voorwaarden wijnmoer, druivendraf of geperste aszú-pulp met wijn te begieten wanneer die praktijk traditioneel wordt aangewend voor de bereiding van „Tokaji fordítás” en „Tokaji máslás” in de Tokaj-regio in Hongarije.