Betekenis van:
bespoedigen

bespoedigen
Werkwoord
 • versnellen
"een onderzoek/proces bespoedigen"
"de procedure bespoedigen"

Hyperoniemen

bespoedigen
Werkwoord
 • de werking of ontwikkeling van iets begunstigen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Verwarm om het oplossen te bespoedigen.
 2. Bespoedigen van de terugkeer van vluchtelingen
 3. de omzetting van de internemarktrichtlijnen bespoedigen;
 4. Bespoedigen van de herstructurering en privatisering van bedrijven
 5. Er moeten stimulerende maatregelen worden getroffen om de inrichting van meldpunten te bespoedigen.
 6. Verbeteren van de regionale samenwerking om het proces van terugkeer van vluchtelingen te bespoedigen.
 7. Bespoedigen van de herstructurering en privatisering van bedrijven die gemeenschappelijk bezit zijn.
 8. De lidstaten kunnen het in de handel brengen van voertuigen die aan de communautaire voorschriften voldoen, met financiële stimulansen bespoedigen.
 9. Het opnemen van OTO in nanowetenschappen en nanotechnologie op verschillende gebieden kan de transformatie van de Europese industrie bespoedigen.
 10. Om te kunnen overleven moesten de Italiaanse bedrijven de technologische innovatie en de organisatorische herstructurering bespoedigen volgens twee richtsnoeren:
 11. Het opnemen van OTO in nanowetenschappen en nanotechnologie op verschillende gebieden kan de transformatie van de Europese industrie bespoedigen.
 12. Tijdens de onderzoeksfase hebben de Italiaanse autoriteiten verzocht om splitsing van het dossier van de Gruppo Tirrenia, teneinde de eindbeslissing over de onderneming Tirrenia di Navigazione te bespoedigen.
 13. Overeenkomst van 2 oktober 2002 houdende nadere regeling van het beheer en de afwikkeling van wederzijdse vorderingen inzake gezondheidszorg, teneinde de afwikkeling te vergemakkelijken en te bespoedigen
 14. Teneinde de behandeling van aanvragen en de betaling van uitkeringen te vergemakkelijken en te bespoedigen, zullen de organen waarvan de wetgeving op een persoon van toepassing is geweest:
 15. Om het herstructureringsproces te bespoedigen, moet de beschikbare steun voor diversificatie worden verhoogd wanneer de quota waarvan afstand is gedaan, bepaalde niveaus overschrijden.