Betekenis van:
bevorderen

bevorderen
Werkwoord
 • promoveren
"iemand bevorderen tot [chef van de afdeling]"
"iemand bevorderen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

bevorderen
Werkwoord
 • een hogere rang verlenen aan iemand
"Hij werd bevorderd tot commandant."
bevorderen
Werkwoord
 • aanmoedigen, promoten
"We hebben wat leuke uitstapjes gemaakt die de contacten verstevigden en de saamhorigheid bevorderden."
bevorderen
Werkwoord
 • de werking of ontwikkeling van iets begunstigen
"ijzeropname in het lichaam bevorderen"
"het leesonderwijs op school bevorderen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. 26 september is de Europese Dag van de Talen. De Raad van Europa wil de aandacht toespitsen op het veeltalig erfgoed van Europa, de meertaligheid van de maatschappij bevorderen en de burgers aanmoedigen talen te leren. Tatoeba als gemakkelijk bruikbaar leermiddel en als levendige gemeenschap ondersteunt op een zeer praktische manier het leren van en de waardering voor talen.
 2. Levensloopbeleid bevorderen, door:
 3. het bevorderen van energiebesparingsmaatregelen;
 4. transnationale acties bevorderen door:
 5. De gezondheid bevorderen
 6. Helpen de concentratie bevorderen
 7. Richtsnoer 18: Levensloopbeleid bevorderen.
 8. Richtsnoer 18: Levensloopbeleid bevorderen, door:
 9. bevorderen van een veiliger onlineomgeving;
 10. Helpen het denkvermogen te bevorderen
 11. Bevorderen van een veiliger onlineomgeving
 12. milieuvoorlichting en -educatie te bevorderen.
 13. het bevorderen van politieke dialoog en hervormingen;
 14. het universele karakter van het BTWC bevorderen;
 15. het verbruik van dit product bevorderen;