Betekenis van:
stimuleren

stimuleren
Werkwoord
 • maatregelen nemen om iets te bevorderen
"De regering trachtte de economie te stimuleren om een depressie te vermijden."
stimuleren
Werkwoord
 • de werking of ontwikkeling van iets begunstigen
"iemand tot [grote daden] stimuleren"
"een ontwikkeling/proces stimuleren"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Naar aanleiding van de demografische gegevens was de regering genoodzaakt een beleid aan te nemen dat het geboortecijfer zou stimuleren.
 2. stimuleren van octrooien.
 3. De lidstaten stimuleren:
 4. Ingrediënten die de darmpassage stimuleren
 5. Een „levenscyclusaanpak” stimuleren met betrekking tot werk.
 6. De steun wordt verleend om een vervoersactiviteit te stimuleren.
 7. stimuleren van het leren van moderne vreemde talen;
 8. Bovendien moet het beleid de actieve arbeidsparticipatie stimuleren.
 9. energie-efficiëntie en een rationeel gebruik van energiebronnen te stimuleren;
 10. de ontwikkeling van doeltreffende controles van traceerbaarheidssystemen te stimuleren;
 11. de universele toetreding tot het CWC te stimuleren;
 12. de universele toetreding tot het BTWC te stimuleren;
 13. Verbeteren van het ondernemingsklimaat Stimuleren van de privatisering van bedrijven.
 14. Doel: Stimuleren van de afscheiding van surfactant bij premature veulens.
 15. de excessieve consumptie van een levensmiddel stimuleren of vergoelijken;