Betekenis van:
bevoorraden

bevoorraden
Werkwoord
 • van voorraden voorzien
"een schip bevoorraden"
"een winkel bevoorraden"

Synoniemen

Hyperoniemen

bevoorraden
Werkwoord
 • voorzien van benodigdheden
"De van de buitenwereld afgesneden stad kon enige tijd niet bevoorraad worden."
bevoorraden
Werkwoord
 • ''zich ~''; zichzelf van de nodige zaken voorzien
"Hij bevoorraadde zich met genoeg voedsel om de winter door te komen."

Voorbeeldzinnen

 1. specialiseren in halfafgewerkte producten om de plaatselijke buizensector te bevoorraden;
 2. supermarkten bevoorraden zich hoofdzakelijk op de Franse markt.
 3. Voorts zijn de regionale distributieondernemingen verplicht zich voor hun gas bij MOL WMT te bevoorraden.
 4. de grootste internationale producenten bevoorraden West-Europa uitsluitend door middel van invoer;
 5. Dit levert echter problemen op voor bepaalde exporteurs, met name degenen die hun traditionele markten gedurende het hele verkoopseizoen bevoorraden.
 6. Deze vormden voor de producenten van vuurvaste materialen derhalve geen reden om zich elders te gaan bevoorraden.
 7. Volgens verschillende bronnen blijven de Qods-strijdkrachten de Hezbollah verder bevoorraden met geavanceerde wapens, luchtdoelraketten en langeafstandsraketten, en verstrekken zij hiervoor nog steeds opleidingen.
 8. Voorts worden door de concentratie waarschijnlijk de toetredingsdrempels tot de groothandelsmarkten verhoogd, waardoor het moeilijker wordt voor de concurrenten van DONG om zich tegen concurrerende voorwaarden te bevoorraden.
 9. Vooraf te bevoorraden in aanmerking komende tegenpartijen verschaffen hun toekomstige NCB van het Eurosysteem beleenbaar onderpand, zoals vastgelegd in artikel 8, om:
 10. Een toekomstige NCB van het Eurosysteem verbiedt in aanmerking komende tegenpartijen het publiek verder vooraf te bevoorraden met eurobankbiljetten en -muntstukken.
 11. Om aan deze situatie het hoofd te bieden moet worden voorzien in de toekenning van restituties bij uitvoer naar zones die zich in de Gemeenschap zouden kunnen bevoorraden.
 12. „havenstaat” een staat die in zijn havens, offshoreterminals of andere installaties vissersvaartuigen ontvangt die daar onder meer aanlanden, overladen, brandstof bijtanken of zich bevoorraden; o)
 13. Om aan deze situatie het hoofd te bieden moet worden voorzien in de toekenning van restituties bij uitvoer naar zones die zich in de Gemeenschap zouden kunnen bevoorraden.
 14. Ten eerste ging de Commissie na of de concurrenten van de partijen momenteel voldoende onbenutte EO-capaciteit hebben om de commerciële markt te bevoorraden.
 15. Ofschoon reeds vijf jaar maatregelen van toepassing zijn, konden de importeurs/gebruikers in de EU zich blijven bevoorraden, onder meer in India.