Betekenis van:
bewuste

bewuste
Zelfstandig naamwoord
 • vermogen tot besef

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bewuste
Bijvoeglijk naamwoord
 • dat betreffend; desbetreffend; waarover het gaat

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Deze garantie kon dus niet meespelen bij het nemen van het bewuste besluit.
 2. In het bewuste onderzoek zijn de cijfers betreffende […] van 32 ondernemingen in de luchtvaartsector vergeleken.
 3. Bovendien zou de bewuste regeling niet gunstiger zijn dan de regelingen die in andere lidstaten bestaan.
 4. Zij is niet het voorwerp van de gedeeltelijke opschorting en nietigverklaring van de bewuste beschikking.
 5. Termen tussen „enkele aanhalingstekens” worden gedefinieerd in technische noten bij de bewuste goederen.
 6. Die vereisten gelden uitsluitend binnen het kader van het bewuste inzetplan.
 7. Verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt van de bewuste maatregel ex artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag
 8. De bewuste afschrijvingstermijn zou dus gelden voor alle activa waarvoor de return on investment een vrij lange termijn vereist.
 9. Een in ruil voor een CER of ERU uitgegeven emissierecht correspondeert met de bewuste CER of ERU.
 10. De betrokken lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 31 maart 2006 van de bewuste hoeveelheden in kennis.
 11. De bewuste maatregel is vervat in de begrotingswetten 2004 en 2005 en wordt uit de overheidsbegroting gefinancierd.
 12. De toegangsprijzen moeten de juiste waarde van de bewuste infrastructuur vatten, met inbegrip van de waardevermindering ervan.
 13. Dit werkprogramma is gebaseerd op het voor het bewuste begrotingsjaar geplande activiteitenschema en de verwachte verdeling van de middelen.
 14. Bovendien heeft de Commissie de bewuste regeling na de goedkeuring van de kaderregeling van 1994 niet onderzocht.
 15. „Kleurweergave” (Ra): het effect van een lichtbron op de kleurverschijning van voorwerpen bij al dan niet bewuste vergelijking met de kleurverschijning ervan onder een referentielichtbron;