Betekenis van:
billijk

billijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • rechtvaardig
"[het is] niet meer dan billijk (dat hij de schade vergoedt)"
"een billijke vergoeding/prijs"

Synoniemen

Hyperoniemen

billijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • redelijk.
"Hij verkocht die lamp voor een billijke prijs."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Antidumpingonderzoeken hebben enkel ten doel de handel opnieuw billijk te maken indien schadelijke dumping wordt geconstateerd.
 2. Vooruitbetalingssystemen zijn billijk en vormen een goede afspiegeling van het vermoedelijke verbruik.
 3. Er werden op deze wijze geen aanwijzingen verkregen dat de berekeningen niet billijk en redelijk waren.
 4. Een dergelijke procedure moet eerlijk, billijk en snel zijn en mag niet buitensporig kostbaar zijn.
 5. De Autoriteit zal eveneens een billijk evenwicht proberen te bewaren, in de lijn van reeds goedgekeurde systemen”.
 6. Uit het onderzoek is gebleken dat de bedrijfstak van de EG gezond en concurrerend is indien de marktvoorwaarden billijk zijn.
 7. Er moet worden gezorgd voor een billijk toerbeurtsysteem voor de deelnemende lidstaten die accountants wensen te sturen.
 8. De door de Schatkist aan PI betaalde vergoeding voor het deposito is billijk om de volgende redenen:
 9. De Autoriteit zal eveneens een billijk evenwicht proberen te bewaren, in de lijn van reeds goedgekeurde systemen.
 10. Een billijk aandeel in de voordelen die uit de efficiëntieverbetering voortvloeien moet aan de vervoergebruikers worden doorgegeven.
 11. Na zijn aanwijzing zet het lid zich gedurende de gehele procedure in om zijn taken nauwgezet, snel en billijk te vervullen.
 12. Voor deze verkoopsvoorwaarden verwijzen zij onder meer naar het rapport Ernst &Young, waarin wordt gezegd dat de prijswaardering voor de binnenlandse wegvervoersactiviteiten billijk is.
 13. De lidstaten dienen subsidies die schadelijk zijn voor het milieu af te bouwen en ervoor te zorgen dat de kosten en baten billijk worden verdeeld.
 14. De regels definiëren fundamentele parameters die zijn bedoeld om te waarborgen dat de procedures voor de toekenning van subsidies streng, billijk, doeltreffend en dienstig zijn.
 15. Vervolgens dienen in een zuiver onderlinge coöperatie de economische resultaten eerlijk en billijk te worden verdeeld en dienen overschotten uiteindelijk aan de leden toe te komen.