Betekenis van:
verdedigbaar

verdedigbaar
Bijvoeglijk naamwoord
  • rechtvaardig
"een goed verdedigbare vesting"
"deze stelling is niet verdedigbaar"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Daarnaast is het standpunt verdedigbaar dat elke producent in de elektriciteitssector in een bepaalde mate een bijdrage levert aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.
  2. Het deskundigenrapport bevestigde dat de in het rapport van Deloitte gebruikte aanname dat een capaciteitsuitbreiding van het Sportpaleis als gevolg van de voorgenomen investering niet noodzakelijkerwijs tot additionele waarde voor de exploitant zou leiden, verdedigbaar was [20].
  3. Uit de strategie blijkt dat het verdedigbaar is om een aantal activa van PZL Hydral te isoleren en aan een particuliere investeerder te verkopen met het oog op de schuldsanering van PZL Hydral.
  4. In verband hiermee merkt de Commissie op, dat de onafhankelijke deskundige heeft bevestigd dat de aanname in het rapport van Deloitte dat een capaciteitsuitbreiding van het Sportpaleis als gevolg van de geplande investering niet noodzakelijkerwijs tot bijkomende waarde voor de exploitant zou leiden, verdedigbaar was gezien de dynamiek van de evenementenmarkt, de mogelijke toetreding van nieuwe concurrenten en de daarmee samenhangende onzekerheden en risico’s.