Betekenis van:
binnenvaren

binnenvaren
Werkwoord
 • (van schepen) in de haven komen
"de haven binnenvaren"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Binnenvaren van de haven
 2. Binnenvaren of verlaten van specifieke gebieden
 3. Datum van binnenvaren (JJJJ-MM-DD)
 4. Tijdstip van binnenvaren (UU:MM in UTC)
 5. alle gegevens betreffende het binnenvaren en verlaten van een haven;
 6. IUU-vaartuigen mogen geen haven van de Gemeenschap binnenvaren;
 7. Voorafgaande melding van het binnenvaren van een haven
 8. Wanneer het vaartuig om visserijtechnische redenen de hierboven bedoelde zone op een bepaalde dag meer dan eenmaal moet binnenvaren, is één mededeling bij het eerste binnenvaren voldoende.
 9. Alle vaartuigen die een aangewezen haven binnenvaren voor de aanlanding van blauwvintonijn, moeten worden gecontroleerd.
 10. bericht bij het binnenvaren in een van de zones bedoeld in punt 1.1: „IN”,
 11. Alle vissersvaartuigen die een aangewezen haven binnenvaren voor de overlading van blauwvintonijn, moeten worden gecontroleerd.
 12. mag het vaartuig het gebied pas na aanlanding van zijn vangst weer binnenvaren;
 13. De voorschriften van punt a) gelden niet voor vaartuigen die de communautaire wateren binnenvaren zonder vangst aan boord.
 14. De voorschriften van punt a) gelden niet voor vaartuigen die de EG-wateren binnenvaren zonder vangst aan boord.
 15. De vraag naar grotere schepen van 5000 tot 8000 TEU, die kleinere havens niet kunnen binnenvaren, stijgt.