Betekenis van:
bloot

bloot
Bijvoeglijk naamwoord
 • zonder bedekking door kledij
"Ze bedekte haar blote armen toen ze het koud kreeg."
bloot
Bijvoeglijk naamwoord
 • waar geen handeling aan te pas komt
"De tijd en de naburigheid zijn voorbeelden van blote rechtsfeiten."
bloot
Bijvoeglijk naamwoord
 • vrij van alles wat er niet aan, bij of in hoort

Synoniemen

bloot
Zelfstandig naamwoord
 • zonder kleren; naakt
"blote armen/benen"
"iets met je blote handen doen/maken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Kredietinstellingen staan bloot aan een groot operationeel risico, dat met eigen vermogen moet worden opgevangen.
 2. De belasting wordt geleidelijk opgevoerd zonder het voertuig aan al te grote schokken bloot te stellen.
 3. De opname gebeurt door de dye-laag (opnamelaag) bloot te stellen aan een infraroodlaserstraal in een dvd-r-recorder.
 4. Voorts kan niet-geadresseerde direct mail worden geacht rechtstreeks aan mededinging bloot te staan, maar geadresseerde direct mail niet.
 5. Kleine aandeelhouders en institutionele beleggers die voor de buitenwereld niet „zichtbaar” zijn, staan volgens Oostenrijk niet bloot aan dit soort risico’s.
 6. Auditinstanties dienen niet aan commerciële, financiële, hiërarchische, politieke of andere druk bloot te staan, die hun oordeel of de uitslag van het auditproces zouden kunnen beïnvloeden.
 7. De monsters worden bij voorkeur bewaard bij een temperatuur van + 2 tot + 8 °C en staan tijdens het vervoer niet bloot aan externe verontreiniging.
 8. Een personeelslid dat, opzettelijk of uit nalatigheid, de hem bij dit reglement opgelegde verplichtingen niet nakomt, stelt zich aan een tuchtmaatregel bloot.
 9. Vaartuigen die in de noordelijke Atlantische Oceaan illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserijactiviteiten uitoefenen, stellen zich bloot aan de in bijlage XII vastgestelde maatregelen.
 10. Probeer de piraten meer bloot te stellen aan wind en golven en gebruik de boeggolven en het kielzog om het piratenvaartuigen moeilijker te maken langszij te komen.
 11. In plaats van dat ze de aankoopprijs moesten betalen, hoefden de werknemers dit bedrag aan eigen geld niet aan risico’s bloot te stellen.
 12. De monsters worden bewaard bij een temperatuur van + 2 tot 8 °C en staan tijdens het vervoer niet bloot aan externe verontreiniging.
 13. Als er bij de voorlopige test irritatie wordt waargenomen, kan de bevestigende test op sequentiële wijze worden uitgevoerd of door nog eens twee dieren tegelijkertijd bloot te stellen.
 14. Deze methode levert geen gedetailleerde exacte metingen op en legt ook geen oorzakelijk verband bloot tussen de maatregelen en de daaruit voortvloeiende energiebesparingen.
 15. Vooral bepaalde voedermiddelen zoals granen en oliehoudende zaden staan bloot aan verontreiniging met mycotoxinen door de omstandigheden bij de oogst, de opslag en het vervoer.