Betekenis van:
bovenmatig

bovenmatig
Bijvoeglijk naamwoord
  • buitensporig; extreem; excessief; buitensporig; buitensporig; buitensporig
"bovenmatige inspanning"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De informatie moet toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en heeft betrekking op:
  2. De instelling vermijdt voorts een bovenmatig risico met betrekking tot één en dezelfde tegenpartij en tot andere derivatenverrichtingen;
  3. Door de staatsgarantie heeft Alstom evenwel toegang tot een bijzonder hoog garantiebedrag, wat het bedrijf een bovenmatig voordeel oplevert.
  4. er moet rekening worden gehouden met verschillen tussen de nationale markten, voorzover deze de samenhang van de interne markt niet bovenmatig aantasten;
  5. De persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden doorgegeven of verder verwerkt.
  6. De gegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in verhouding tot het doel waarvoor zij worden verkregen en/of verder verwerkt.
  7. Voor een goed economisch en financieel beheer van de betrokken aankopen, met name ter voorkoming van bovenmatig grote risico's voor de leverancier gezien de te verwachten prijzen op de Portugese en op de Spaanse markt, moet graan dat niet aan de voor de inschrijving gestelde kwaliteitseisen beantwoordt met een verlaagd recht kunnen worden ingevoerd voor afzet op de markt.
  8. Toepassing van het eenmaligheidsbeginsel zou namelijk de categorie steunmaatregelen die als noodzakelijk kunnen worden aangemerkt, bovenmatig beperken en zou de Commissie niet de mogelijkheid bieden in elk concreet geval na te gaan, of een voorgenomen herstructureringssteun onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag.
  9. Het argument dat een definitie van het betrokken product die ook mengsels vanaf B20 omvat, de producenten in de VS bovenmatig zou treffen, is niet gefundeerd en kan niet tot de conclusie leiden dat het betrokken product moet worden beperkt tot producten die 100 % biodiesel bevatten (B100), ook al kan de biodiesel uit verschillende grondstoffen zijn samengesteld, en mengsels bestaande uit 99 % biodiesel (B99).