Betekenis van:
braak

braak
Zelfstandig naamwoord
 • een bewerking van vlas of hennep waarbij de huls gebroken wordt
"Met de braak worden de hennepstengels gebroken zodat houtpijp en vezel worden gescheiden."
braak
Zelfstandig naamwoord
 • een houten toestel bedoeld voor [1]
"Een braak bestaat uit twee planken voorzien van balkjes die in elkaar vallen."
braak
Zelfstandig naamwoord
 • ''~ liggen'' niet langer bebouwd worden voor landbouwdoeleinden
"Het is goed voor uitgeputte grond om een jaar braak te liggen."
braak
Zelfstandig naamwoord
 • ongeoorloofd een pand betreden; inbraak; onbebouwd
"braak liggen"
"dat terrein (van [de geschiedenis]) ligt nog braak"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

braak
Zelfstandig naamwoord
 • een stuk braakliggend land
braak
Zelfstandig naamwoord
 • een om de hals van een schutterskoning gehangen versiering
braak
Zelfstandig naamwoord
 • het breken of stukmaken van iets
braak
Zelfstandig naamwoord
 • het ongeoorloofd verbreken van een verzegeling of vergrendeling
braak
Bijwoord
 • ''~ liggen'' niet langer bebouwd worden voor landbouwdoeleinden
"Het is goed voor uitgeputte grond om een jaar braak te liggen."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Braak met voederleguminosen
 2. waarvan verplichte braak
 3. Totaal braak (artikel 107)
 4. waarvan vrijwillige braak (artikel 107, lid 6)
 5. Braak met niet voor voeding of vervoedering bestemde gewassen
 6. waarvan braak zonder betaling (artikel 107, lid 8)
 7. in een andere productieregio, mits de braak te leggen oppervlakten liggen in productieregio's die grenzen aan die waar de beteelde oppervlakten liggen.
 8. Het is wenselijk om onder bepaalde voorwaarden de teelt van suikerbieten, aardperen of chicoreiwortels op braak te leggen grond niet uit te sluiten.
 9. In geval van toepassing van artikel 71 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 geldt als voorwaarde om voor areaalbetalingen voor akkerbouwgewassen in aanmerking te komen dat de betrokken landbouwers een deel van de oppervlakte van hun bedrijf braak moeten leggen.
 10. Dat nieuwe productiesysteem zou het de betrokken producenten mogelijk maken om systematisch braak met onderhoud toe te passen, wat het adventievenprobleem grotendeels zou oplossen en voldoende tijd zou laten voor egalisatiewerkzaamheden.
 11. In de Kreis Stormarn: Ahrensburg, Ammersbek, Bargteheide, Barsbüttel, Braak, Brunsbek, Delingsdorf, Glinde, Grande, Grönwohld, Großensee, Großhansdorf, Hamfelde, Hammoor, Hohenfelde, Hoisdorf, Jersbek, Köthel, Lütjensee, Oststeinbek, Rausdorf, Reinbek, Siek, Stapelfeld, Steinburg, Tangstedt, Todendorf, Trittau en Witzhave
 12. In artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr. 795/2004 is bepaald dat braakgelegde oppervlakten braak moeten blijven liggen gedurende een periode die uiterlijk op 15 januari ingaat en op zijn vroegst op 31 augustus eindigt.
 13. In de Kreis Stormarn: Ahrensburg, Ammersbek, Bargteheide, Barsbuettel, Braak, Brunsbek, Delingsdorf, Glinde, Grande, Groenwohld, Grossensee, Grosshansdorf, Hamfelde, Hammoor, Hohenfelde, Hoisdorf, Jersbek, Koethel, Luetjensee, Oststeinbek, Rausdorf, Reinbek, Siek, Stapelfeld, Steinburg, Tangstedt, Todendorf, Trittau en Witzhave
 14. Krachtens artikel 55, onder b), en artikel 107, lid 3, eerste streepje, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 mag braak te leggen grond worden gebruikt voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging, in de Gemeenschap, van niet rechtstreeks voor voeding of vervoedering bestemde producten, op voorwaarde dat doeltreffende controlesystemen worden toegepast.
 15. Er is een lage return van resten wanneer dergelijke resten worden verwijderd (door verzameling of verbranding), frequente kale braak wordt toegepast, gewassen met weinig resten (bv. groenten, tabak, katoen) worden geteeld, geen minerale meststoffen worden gebruikt en er geen teelt van stikstofvastleggende gewassen plaatsvindt.