Betekenis van:
circuleren

circuleren
Werkwoord
 • in omloop zijn
"Het bloed circuleert in het lichaam."
circuleren
Werkwoord
 • zich snel bewegen; rondgaan
"circuleren door"
"geruchten circuleren"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Geregistreerde stoffen moeten op de interne markt kunnen circuleren.
 2. Om het circuleren van toeslagrechten te vergemakkelijken, kunnen landbouwers vrijwillig toeslagrechten aan de nationale reserve afstaan.
 3. koelpompen, d.w.z. pompen die speciaal zijn ontworpen of vervaardigd voor het doen circuleren van het primaire koelmiddel van "kernreactoren";
 4. Sinds zij op 1 januari 2002 in omloop zijn gebracht, circuleren deze muntstukken in de gehele eurozone.
 5. Er dient te worden bepaald dat de lidstaten deze verslagen slechts tweemaal per jaar hoeven te laten circuleren.
 6. koelpompen, d.w.z. pompen die speciaal zijn ontworpen of vervaardigd voor het doen circuleren van het primaire koelmiddel van "kernreactoren";
 7. Euromuntstukken circuleren niet alleen in de lidstaat van uitgifte maar in het gehele eurogebied en zelfs daarbuiten.
 8. Meststoffen die aan die voorschriften voldoen, mogen als „EG-meststof” worden aangeduid en vrij op de interne markt circuleren.
 9. Euromuntstukken circuleren niet alleen in het land van uitgifte maar in de gehele eurozone en zelfs daarbuiten.
 10. Er wordt een beperkt intranet geïnstalleerd om werkdocumenten, conclusies, notulen en andere relevante stukken te laten circuleren.
 11. Uit de praktijk is gebleken dat het huidige systeem, waarbij driemaandelijkse verslagen viermaal per jaar tussen de lidstaten en de Commissie moeten circuleren, te omslachtig is.
 12. Aangezien alle overeenkomstig de hygiënevoorschriften geproduceerde levensmiddelen normaliter vrij in de Gemeenschap zullen circuleren, moet de procedure op grond waarvan lidstaten flexibiliteit kunnen hanteren, bovendien volledig transparant zijn.
 13. Aangezien de euromuntstukken in de gehele eurozone circuleren, vormen de kenmerken van het nationale ontwerp ervan tot op zekere hoogte een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang.
 14. Aangezien alle overeenkomstig de hygiënevoorschriften geproduceerde levensmiddelen vrij in de Gemeenschap zullen circuleren, moet de procedure op grond waarvan lidstaten flexibiliteit kunnen hanteren, bovendien volledig transparant zijn.
 15. HPAI-virussen van subtype H5 en H7 kunnen dus enige tijd onopgemerkt in een niet volledig immuun koppel circuleren, net als LPAI-virussen in een ongevaccineerd koppel.