Betekenis van:
computerprogramma

computerprogramma (het ~ | meervoud computerprogramma's)
Zelfstandig naamwoord
 • reeks opdrachten voor een computer
"een computerprogramma ontwikkelen/schrijven"
"een computerprogramma installeren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

computerprogramma
Zelfstandig naamwoord
 • een programma dat geïnstalleerd en gebruikt kan worden op een computer
"Als webdesigner kan ik niet zonder het computerprogramma Dreamweaver."

Voorbeeldzinnen

 1. computervaardigheden voor het schrijven van een computerprogramma met behulp van een gespecialiseerde programmeertaal;
 2. een analysemethode die geschikt is voor niet-lineaire materialen (speciaal computerprogramma of programma met eindige-elementenanalyse);
 3. De term „computerprogramma” in de zin van deze richtlijn omvat ook het voorbereidend materiaal.
 4. computervaardigheden voor het schrijven van een computerprogramma met behulp van een gespecialiseerde programmeertaal.
 5. computervaardigheden voor het schrijven van een computerprogramma met behulp van een gespecialiseerde programmeertaal;
 6. De bescherming overeenkomstig deze richtlijn wordt verleend aan de uitdrukkingswijze, in welke vorm dan ook, van een computerprogramma.
 7. Een computerprogramma wordt beschermd wanneer het in die zin oorspronkelijk is, dat het een eigen schepping van de maker is.
 8. Een onrechtmatige kopie van een computerprogramma kan in beslag worden genomen overeenkomstig de wetgeving van de betrokken lidstaat.
 9. elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren, van een oorspronkelijk computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek.
 10. Als het systeem ook kan koelen, moet de zonnewarmtebelasting van het gebouw worden berekend volgens nationale methoden of aan de hand van een gevalideerd computerprogramma.
 11. Indien een computerprogramma door een groep van natuurlijke personen gezamenlijk gemaakt is, zijn deze personen gezamenlijk houder van de exclusieve rechten.
 12. Bij de vaststelling of een computerprogramma een oorspronkelijk werk is, mogen geen criteria worden toegepast met betrekking tot de kwalitatieve of esthetische waarde van het programma.
 13. Het computerprogramma om het formaat van de computerbestanden te controleren voordat die naar de Commissie worden doorgestuurd („WinCheckCsv”), is geïntegreerd in het programma voor gegevensoverdracht („STADIUM cliënt”).
 14. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder „verhuur” verstaan het voor een beperkte tijdsduur en met winstoogmerk voor gebruik beschikbaar stellen van een computerprogramma of kopieën daarvan.
 15. Het computerprogramma om het formaat van de computerbestanden te controleren voordat die naar de Commissie worden doorgestuurd („WinCheckCsv”), is geïntegreerd in het programma voor gegevensoverdracht („STADIUM cliënt”).