Betekenis van:
curatele

curatele (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • voogdij
"de curatele schorsen"
"iemand onder curatele stellen/plaatsen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. voogdij, curatele en overeenkomstige rechtsinstituten;
  2. Ook onder curatele gesteld blijft AGB eigenaar van de bank.
  3. De overeenkomst zou aflopen aan het einde van de voor HAMESTA geldende curatele.
  4. Voordat AGB onder curatele werd geplaatst, was het een van de grootste banken in Tsjechië.
  5. De boedel werd op 11 november 2005 door de rechter onder curatele gesteld.
  6. Bij brief van 21 november 2005 deelde klager de Autoriteit mee dat Troms Tre op 10 november 2005 faillissement had aangevraagd en dat de boedel op 11 november 2005 door het Hof onder curatele was gesteld.
  7. Een technisch verschil tussen dit en de twee andere gevallen is bovendien dat Jahnke de activiteiten van HAMESTA niet op lange termijn heeft overgenomen, maar enkel op basis van een aanbod van de curator om de activa tot het einde van de curatele periode te gebruiken.