Betekenis van:
rechtsgang

rechtsgang (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • verloop van rechtszaken
"snelle/goede/administratieve rechtsgang"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Strafbare feiten tegen de staat, de openbare orde, de rechtsgang of ambtenaren
 2. Obstructie of verstoring van de rechtsgang, tijdens strafrechtelijke of gerechtelijke procedures valse beschuldigingen uiten, meineed
 3. In afwijking van dit artikel kunnen de lidstaten de uitwisseling beperken wanneer deze de rechtsgang, de openbare veiligheid, de nationale defensie of de internationale betrekkingen in gevaar brengt.
 4. Dit kaderbesluit laat de toepassing door de lidstaten van hun grondwettelijke bepalingen betreffende het recht op een eerlijke rechtsgang, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van drukpers en de vrijheid van meningsuiting in andere media onverlet,
 5. de rechtsgang, de mogelijkheid voor een persoon een eerlijk proces te krijgen of de mogelijkheid voor een overheid om een onderzoek van strafrechtelijke of disciplinaire aard in te stellen;
 6. Dit kaderbesluit laat de toepassing door de lidstaten van hun grondwettelijke bepalingen betreffende een eerlijke rechtsgang, vrijheid van vereniging, vrijheid van drukpers en vrijheid van meningsuiting in andere media onverlet.
 7. Dit kaderbesluit laat de toepassing door de lidstaten van hun grondwettelijke bepalingen betreffende een eerlijke rechtsgang, vrijheid van vereniging, vrijheid van drukpers, vrijheid van meningsuiting in andere media en de vrijheid van godsdienst onverlet.
 8. Verdere volledige medewerking met het Joegoslaviëtribunaal en, met het oog op de eventuele overdracht van dossiers door het tribunaal, voldoen aan alle noodzakelijke voorwaarden ter waarborging van een goede rechtsgang.
 9. Dit kaderbesluit dient de toepassing door de lidstaten van hun grondwettelijke bepalingen betreffende een eerlijke rechtsgang, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van drukpers en de vrijheid van meningsuiting in andere media, onverlet te laten.
 10. Dit kaderbesluit laat de toepassing door de lidstaten van hun grondbeginselen betreffende het recht op een eerlijke rechtsgang, in het bijzonder het vermoeden van onschuld, de eigendomsrechten, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van drukpers en vrijheid van meningsuiting in andere media, onverlet,
 11. Derhalve heeft de Raad, gezien de klaarblijkelijke belemmering van de rechtsgang, besloten gerichte sancties te treffen in de vorm van reisbeperkingen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor, maar hebben nagelaten een aanvang te maken met, het onafhankelijk onderzoek en de vervolging van de vermoedelijke misdaden, alsmede tegen degenen die volgens het Pourgourides-verslag een centrale rol hebben gespeeld bij de verdwijningen en bij de daaropvolgende doofpotoperatie.