Betekenis van:
depot

depot
Zelfstandig naamwoord
 • een opslag- of bewaarplaats voor goederen, handelswaar, vervoermiddelen of dieren
"De inbeslaggenomen goederen gaan voorlopig in depot totdat duidelijk is wat ermee moet gebeuren."
depot
Zelfstandig naamwoord
 • bezinksel op de bodem van een drankfles
"Schenk de wijn voorzichtig in het glas, en let erop dat je het depot niet meeschenkt."
depot
Zelfstandig naamwoord
 • het in bewaring geven

Hyperoniemen

depot
Zelfstandig naamwoord
 • een vestiging van een bedrijf of organisatie.

Synoniemen

depot
Zelfstandig naamwoord
 • bezinksel of aanslag van wijn

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Depot
 2. Statisch depot
 3. Statisch depot voor kredietkwaliteit stap 3
 4. Statisch depot voor kredietkwaliteit stap 1 en 2
 5. Deze controle kan worden uitgevoerd in een depot.
 6. Bij het bepalen van de voorwaarden voor het depot moeten de lidstaten ervoor zorgen dat:
 7. Bij een onderpandsdepot moet de tegenpartij meer activa in het depot inbrengen als:
 8. De toezichtsprocedure vindt eenmaal per jaar plaats na de datum waarop het statische depot is vastgesteld.
 9. instelling te overwegen van een systeem van vrijwillig of verplicht depot voor:
 10. voor rechten die worden geregistreerd of gedeponeerd, een bewijs van registratie door het betrokken kantoor of van het depot;
 11. zijn opgeslagen in het in vak 2 vermelde depot en uitsluitend voor bevoorrading zullen worden gebruikt (2) Opmerkingen
 12. De RT-verstrekker is gehouden de noodzakelijke infrastructuur voor toezicht op het zogenoemde „statische depot” op te zetten en te onderhouden.
 13. Soort activa: Het moet gaan om een schuldbewijs (promesse of wissel) dat wordt gedekt door een depot van woninghypotheken en niet volledig geëffectiseerd is.
 14. Eurostat gebruikt de volgende definitie van lokale eenheid: „Een onderneming of deel daarvan (bijv. een werkplaats, fabriek, opslagplaats, kantoor, mijn of depot) gelegen op een geografisch geïdentificeerde plaats.
 15. In het Nederlands Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999