Betekenis van:
doorsnijden

doorsnijden
Werkwoord
  • als met een mes getrokken door iets heengaan
"moeder snijdt het stuk koek door"

Hyperoniemen

doorsnijden
Werkwoord
  • door iets heen snijden
"een rivier doorsnijdt het landschap"

Hyperoniemen

doorsnijden
Werkwoord
  • in twee losse stukken snijden.
"Hij pakte een mes en sneed het touwtje door."

Voorbeeldzinnen

  1. Doorsnijden en uitbenen: Dit deelstuk moet tussen de elfde en de tiende rib recht van de dunne lende worden afgesneden en moet de zesde tot en met de tiende rib omvatten.
  2. Daarom heeft ETR niet langer gegarandeerde orders nodig om economisch te kunnen overleven, zoals dat in 2001, bij het doorsnijden van de structurele band met Bombardier, wel nodig werd geacht.
  3. Uitsnijden en uitbenen: Het achterste kniegewricht doorsnijden en lossnijden van bovenbil en platte bil door de natuurlijke naad te volgen; daarbij het peeseind aan de schenkel laten vastzitten; de beenderen (scheenbeen en spronggewricht) verwijderen.
  4. Door spontane broei of te hevige droging beschadigde korrels behoren eveneens tot deze categorie; dit zijn volledig ontwikkelde korrels waarvan de vruchtwand een grijsbruine tot zwarte kleur vertoont, terwijl bij doorsnijden het meellichaam een geelgrijze tot bruinzwarte verkleuring te zien geeft.