Betekenis van:
droogleggen

droogleggen
Werkwoord
  • door bemaling tot land maken
"Zuidelijk Flevoland is de laatste grote polder die is drooggelegd."
droogleggen
Werkwoord
  • via wettelijke maatregelen de alcoholtoevoer afsnijden
"Nadat Amerika drooggelegd was, nam de criminaliteit een hoge vlucht."
droogleggen
Werkwoord
  • draineren; droog maken van land
"een meer droogleggen"

Synoniemen

Hyperoniemen

droogleggen
Zelfstandig naamwoord
  • alcoholgebruik verbieden

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Het is wenselijk dat de Commissie methodieken ontwikkelt teneinde de invloed van het droogleggen van veengebieden op de uitstoot van broeikasgassen te bepalen.
  2. Aangezien bodemdrainage normaliter resulteert in grote koolstofvoorraadverliezen die niet kunnen worden gecompenseerd door broeikasgasbesparingen dankzij biobrandstoffen of vloeibare biomassa en aangezien het droogleggen van veengebieden verboden is op grond van het duurzaamheidscriterium van Richtlijn 2009/28/EG, volstaat het algemene regels vast te stellen voor de bepaling van de hoeveelheid organische koolstof in de bodem of de koolstofverliezen in organische bodems.