Betekenis van:
eender

eender
Bijvoeglijk naamwoord
 • er sterk op gelijkend
"Dat land heeft op dat punt een eendere wetgeving."
eender
Zelfstandig naamwoord
 • geheel met elkaar overeenstemmend
"net/precies eender"
"eender gekleed zijn"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Op eender welk tijdstip:
 2. een ELT van eender welk type; of
 3. Maximumaantal vaartuigen aanwezig op eender welk tijdstip
 4. eender welk deel van een dergelijke inhoud;
 5. Documenten worden voorzover mogelijk en nodig langs elektronische weg beschikbaar gesteld in eender welk reeds bestaand formaat of eender welke taalversie.
 6. Het aantal begunstigde ondernemingen ligt wellicht tussen 2500 en 3000; zij kunnen tot eender welke economische sector behoren en eender welke omvang hebben.
 7. N.B.:Voor "smeltbare" aromatische poyamiden in eender welk vorm: zie 1C008.a.3.
 8. Op eender welk tijdstip, maar uiterlijk zes maanden na de datum van ontvangst van het verzoek:
 9. De totale lengte van alle netten op eender welk moment bedraagt maximaal 100 km per vaartuig.
 10. De term „voeder” heeft betrekking op eender welke soort gedroogd hooi.
 11. De piloot-eigenaar is te allen tijde verantwoordelijk voor eender welk onderhoud dat hij pleegt.
 12. Exportgerichte bedrijven zijn geografisch flexibeler; zij kunnen eender waar in India worden gevestigd.
 13. „activiteitscyclus”: ratio van de tijd gedurende eender welke periode van een uur, tijdens dewelke het toestel actief uitzendt.
 14. Subparagraaf (a)(7) — Lijnvliegen onder toezicht (LIFUS) kan geschieden met eender welk vliegtuig van de toepasselijke klasse.
 15. Activiteitscyclus: ratio van de tijd gedurende eender welke periode van een uur, tijdens dewelke het toestel actief uitzendt.