Betekenis van:
eliminatie

eliminatie (de ~ | meervoud eliminaties)
Zelfstandig naamwoord
 • uitschakeling; het doen verdwijnen
"de eliminatie van (politieke tegenstanders van het regime)"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

eliminatie
Zelfstandig naamwoord
 • verwijdering of wegwerking
eliminatie
Zelfstandig naamwoord
 • een moord
eliminatie
Zelfstandig naamwoord
 • het wegwerken van een grootheid die in twee of meer vergelijkingen voorkomt
eliminatie
Zelfstandig naamwoord
 • de afstoting van verstorven delen

Voorbeeldzinnen

 1. Eliminatie, preventie en bescherming
 2. Aantal laboratoria na eliminatie uitbijters
 3. Aantal laboratoria na eliminatie uitbijters
 4. Toxicokinetiek (absorptie, metabolisme, verspreiding en eliminatie)
 5. Beperking van de vrijkoming, minimalisering en eliminatie
 6. Aantal overgebleven laboratoria na eliminatie van uitschieters
 7. Sectie III: Beperking van de vrijkoming, minimalisering en eliminatie
 8. n aantal afzonderlijke resultaten, na eliminatie van uitschieters (m.b.v. Cochran- en Dixon-toets);
 9. een toegestane behandeling voor ontzuring en eliminatie van andere bestanddelen dan suiker heeft ondergaan;
 10. n aantal afzonderlijke resultaten, na eliminatie van uitschieters (m.b.v. Cochran- en Dixon-toets);
 11. De conclusie van deze evaluatie was dat eliminatie of vervanging van deze stoffen technisch of wetenschappelijk nog niet mogelijk is.
 12. De waarden, na eliminatie van uitschieters, van gemiddelde en standaardafwijking worden gegeven in de hierna volgende tabellen:
 13. De conclusie van deze evaluatie was dat eliminatie of vervanging van deze stoffen technisch of wetenschappelijk nog niet mogelijk is tot 1 juli 2007.
 14. Een verdere uitbreiding van de periode voor geleidelijke eliminatie van deze stof lijkt derhalve noodzakelijk om de vervanging ervan door andere geschikte stoffen mogelijk te maken,
 15. Wanneer de aanwezigheid van externe agentia ontdekt of vermoed wordt, wordt het desbetreffende materiaal afgedankt of mag het slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden gebruikt wanneer eliminatie en/of inactivering van de vreemde stoffen bij verdere verwerking zeker is; de eliminatie en/of inactivering van deze externe agentia wordt aangetoond.