Betekenis van:
kap

kap
Zelfstandig naamwoord
 • een bedekking van het hoofd
"Gelijke monniken gelijke kappen."
kap
Zelfstandig naamwoord
 • de afdekking van een gebouw
"De kap van de woning was aan reparatie toe."
kap
Zelfstandig naamwoord
 • het vellen of omhakken van bomen
"De houtkap in de tropen neemt zorgwekkende proporties aan."
kap (de ~ | meervoud kappen)
Zelfstandig naamwoord
 • muts aan jas; hoofddeksel
"gelijke monniken, gelijke kappen"

Synoniemen

Hyperoniemen

kap
Zelfstandig naamwoord
 • opbrengst van houtkap

Hyperoniemen

kap
Zelfstandig naamwoord
 • hoofddeksel voor vrouwen

Hyperoniemen

kap
Zelfstandig naamwoord
 • slag met bijl, mes, zwaard o.i.d.; slag met een scherp werktuig; slag met een scherp werktuig

Synoniemen

Hyperoniemen

kap
Zelfstandig naamwoord
 • buitenste snee brood; laatste stukje van een brood; laatste stukje

Synoniemen

Hyperoniemen

kap
Zelfstandig naamwoord
 • gewaad v.e. geestelijke; gewaad van kloosterlingen; bovenkleed van kloosterlingen

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Kap.
 2. I jf. kap.
 3. prevalentie van illegale kap van specifieke boomsoorten,
 4. De kap van het reservoir van de hoofdcilinder ontbreekt
 5. De kap van het reservoir van de hoofdcilinder ontbreekt.
 6. Kleur kroonkafje: Kiel, donkerpaars; kap, donkerpaars; punt, donkerpaars;
 7. en artikel 549 van het Handelswetboek — Cap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ — Kap.
 8. Diensten die warmte vervoeren of distribueren overeenkomstig Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap.
 9. in Malta: de artikelen 742, 743 en 744 van het Wetboek van Organisatie en burgerlijke rechtsvordering — Cap. 12 (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap.
 10. in Malta, geen beroep bij een andere rechtbank; in het geval van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen de „Qorti ta’ l-Appell” overeenkomstig de in de „kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili — Kap. 12” beschreven procedure;
 11. V(LOV 1917-12-14 16 Kap I), of Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) of Energiloven (LOV 1990–06-29 50) of Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 82)
 12. Er mogen zich op het perron, dat over een lengte van 150 m voor en achter de sensoren van constante afmetingen moet zijn, geen obstakels bevinden; het mag geen dak, kap of achterwand hebben.
 13. illegale kap: hout dat is gekapt, verhandeld of vervoerd op een wijze die inbreuk pleegt op de toepasselijke nationale wetgeving en internationale verdragen (dergelijke wetgeving kan bijvoorbeeld betrekking hebben op CITES-soorten, witwaspraktijken, corruptie en omkoping [3], en andere relevante nationale wetgeving);
 14. De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de zuidkust van Groenland op 44° 00′ WL, vandaar recht zuid tot 59° 00′ NB, vandaar recht oost tot 27° 00′ WL, vandaar recht noord tot een punt op Kap Savary op 68° 30′ NB, en vandaar in zuidwestelijke richting langs de kust van Groenland tot het beginpunt.
 15. in Malta, de „Qorti ta’ l-Appell”, overeenkomstig de beroepsprocedure zoals bepaald in de „Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12” of, in het geval van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen gegeven door de „ċitazzjoni” voor de „Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’”;