Betekenis van:
experiment

experiment (het ~ | meervoud experimenten)
Zelfstandig naamwoord
 • toetsing van de kwaliteit, geschiktheid van personen of zaken
"aan een experiment meewerken"
"een experiment op [proefdieren]"

Synoniemen

Hyperoniemen

experiment
Zelfstandig naamwoord
 • proef, (uit)probeersel

Voorbeeldzinnen

 1. Het experiment moet beginnen.
 2. Het experiment eindigde in een mislukking.
 3. Het in Beschikking 2007/66/EG bedoelde tijdelijke experiment moet ook eindigen op 31 december 2013 om de einddatum van dat experiment in overeenstemming te brengen met de einddatum van het ISTA/ISF-experiment.
 4. pH van het gebruikte water en van de waterfase tijdens het experiment;
 5. Het tijdelijke experiment gaat in op 1 januari 2007 en loopt af op 31 december 2013.”.
 6. Het tijdelijke experiment gaat in op 1 januari 2007 en loopt af op 30 juni 2012.
 7. Lidstaten die aan het experiment deelnemen, stellen de Commissie daarvan in kennis.
 8. De totale recovery (massabalans) aan het einde van het experiment moet voor radioactief gemerkte stoffen tussen 90 % en 110 % liggen, terwijl voor ongemerkte teststoffen de aanvankelijke recovery aan het begin van het experiment tussen 70 % en 110 % moet liggen.
 9. Aan het einde van het experiment worden het voor- en het nafilter van het sorptiesysteem apart geanalyseerd.
 10. Op grond van deze resultaten kan de lidstaat de Commissie in voorkomend geval verzoeken het experiment, eventueel voor grotere hoeveelheden dan bij het eerste experiment, gedurende een nieuwe periode van ten hoogste drie jaar te mogen voortzetten.
 11. de door een aan het tijdelijke experiment deelnemende lidstaat voor communautaire vergelijkende proeven geleverde monsters zijn afkomstig van partijen zaad die officieel zijn gecertificeerd overeenkomstig de voor dit experiment geldende bepalingen; en
 12. de bij de procedés of behandelingen betrokken hoeveelheden niet groter zijn dan 50000 hl per jaar en per experiment;
 13. Het in Beschikking 2007/66/EG van de Commissie [2] bedoelde tijdelijke experiment verstrijkt op 30 juni 2012.
 14. De uitvoering van het „ISTA/ISF Experiment on Herbage Seed Lot Size” duurt tot en met 31 december 2013.
 15. Een experiment omvat een of meer bewerkingen in het kader van een welomschreven onderzoeksproject waarbij een gemeenschappelijke werkwijze gevolgd wordt.