Betekenis van:
toets

toets (de ~ | meervoud toetsen)
Zelfstandig naamwoord
 • onderdeel v.e. instrument of paneel
"een toets aanslaan/indrukken"
"op een toets drukken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

toets (de ~ | meervoud toetsen)
Zelfstandig naamwoord
 • onderzoek naar kennis of vaardigheid
"een toets [wiskunde]"
"[de nieuwe Opel kan] de toets der kritiek doorstaan"

Synoniemen

Hyperoniemen

toets (de ~ | meervoud toetsen)
Zelfstandig naamwoord
 • streek met een penseel; penseelstreek
"de laatste toets aanbrengen"
"(een schilder met) een fijne toets"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

toets
Zelfstandig naamwoord
 • een knop op zekere muziekinstrumenten die een mechaniek in werking stelt om een bepaalde toon voort te brengen
toets
Zelfstandig naamwoord
 • deel van de hals van zekere snareninstrumenten waartegen een snaar afgeklemd wordt om de toonhoogte van de snaar te veranderen
toets
Zelfstandig naamwoord
 • een knop op het bedieningspaneel van een schrijfmachine of computer die het mogelijk maakt een symbool in te typen
toets
Zelfstandig naamwoord
 • een al of niet gestandaardiseerde controle om te bewijzen dat een lerende heeft voldaan aan de gestelde leerdoelen
toets
Zelfstandig naamwoord
 • een test of onderzoek
toets (de ~ | meervoud toetsen)
Zelfstandig naamwoord
 • toetsing van de kwaliteit, geschiktheid van personen of zaken

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Ben je thuis gebleven om te leren voor de toets?
 2. DE JURIDISCHE TOETS
 3. Certificering na een schriftelijke of praktische toets
 4. Hiervoor kan de Levene- of Bartlett-toets worden gebruikt.
 5. De Commissie is van mening dat het toepassen van de toets op het niveau van ETVA een ongeoorloofd gebruik van die toets is.
 6. De groei in de controlegroep en de dosisgroep kan worden geanalyseerd met behulp van een statistische toets om gemiddelden te vergelijken, bijvoorbeeld een t-toets van Student.
 7. De responsvariabelen in de controlegroep en de dosisgroep kunnen worden geanalyseerd met behulp van een statistische toets om gemiddelden te vergelijken, bijvoorbeeld een t-toets van Student.
 8. Hiervoor kan de Dunnett- of Williams-toets geschikt zijn (21)(22)(23)(24).
 9. Deze bepaling kan grafisch worden uitgevoerd of met een formele toets (18).
 10. monster B: bij de Grubbs-toets op niveau 5 % bleek één laboratorium uitbijter te zijn.
 11. n aantal afzonderlijke resultaten, na eliminatie van uitschieters (m.b.v. Cochran- en Dixon-toets);
 12. Hiervoor kan de Dunnett- of Williams-toets geschikt zijn (14)(15)(16)(17)(18).
 13. Deze bepaling kan grafisch worden uitgevoerd of met een formele toets (25).
 14. n aantal afzonderlijke resultaten, na eliminatie van uitschieters (m.b.v. Cochran- en Dixon-toets);
 15. monster A: bij de Dixon-, Cochran- en Grubbs-toets op niveaus 1 en 5 % bleek één laboratorium uitbijter te zijn.