Betekenis van:
touche

touche
Zelfstandig naamwoord
 • streek met een penseel; penseelstreek

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het haalbaarheidsonderzoek inzake de verkoop en ruimtelijke herstructurering is uitgevoerd (door Deloitte & Touche, een auditbedrijf).
 2. Deloitte & Touche: „Improving Access to Finance for Small and Medium Sized Enterprises” (2002).
 3. Uitgaande van de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek van Deloitte & Touche kan het project als haalbaar worden beschouwd.
 4. Xonio Mobilfunkreport 2002; een in opdracht van MobilCom door Deloitte & Touche opgestelde marktstudie van 10 maart 2003.
 5. Deloitte & Touche revizija d.o.o. wordt aanvaard als de externe accountants van Banka Slovenije voor de boekjaren 2007 en 2008.”.
 6. De Central Bank and Financial Services Authority of Ireland heeft Deloitte & Touche geselecteerd als haar externe accountant voor de boekjaren 2009 tot en met 2011.
 7. Dit herstelprogramma, dat in hoofdzaak overeenstemde met het in maart 2003 aan de Commissie voorgelegde herstructureringsplan, werd door het accountantsbureau Deloitte & Touche onderzocht.
 8. Deloitte & Touche wordt aanvaard als de externe accountant van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland voor de boekjaren 2009 tot en met 2011.”.
 9. Deze financiële prognoses werden getoetst door Deloitte & Touche, als consultant van de regering van het Verenigd Koninkrijk op het gebied van economie en energiemarkten.
 10. Voorts is uit een studie van Deloitte & Touche gebleken dat de vervroegde sluiting van één enkele kerncentrale additionele kosten zou kunnen meebrengen.
 11. Deloitte & Touche wordt met ingang van het boekjaar 2005 voor drie jaar aanvaard als externe accountant van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, met de mogelijkheid van verlenging.”.
 12. De raad van bestuur van de ECB heeft aanbevolen om Deloitte & Touche te benoemen tot externe accountant van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland voor de boekjaren 2009 tot en met 2011.
 13. Het bestuur van SGN heeft erop gewezen en verzekerd, dat de berekeningen en rendementsverwachtingen van het onderzoek van Deloitte & Touche als basis hebben gediend voor de in het ondernemingsplan vastgestelde rendementsverwachting van 15 %, die marktconform is.
 14. Deloitte & Touche: Access to Finance: Opportunities and Constraints for Business Development and Growth in the West Midlands; (2002), blz. 36 en 39; ECOTEC: Advantage Enterprise & Innovation Fund: Analysis of Market Demand (2004), p. 16-18.
 15. Xonio Mobilfunkreport 2002; jaarverslag van de Duitse Regulerende Autoriteit voor telecommunicatie en post (RegTP) 2002; een in opdracht van MobilCom door Deloitte & Touche opgestelde marktstudie van 10 maart 2003.