Betekenis van:
hefboom

hefboom (de ~ | meervoud hefbomen)
Zelfstandig naamwoord
 • staaf of stang die gedeeltelijk onder een zwaar voorwerp wordt gebracht om, door kracht uit te oefenen op het andere eind, dit op te heffen
"[iets/iemand] als hefboom gebruiken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. metalen buis (hefboom)
 2. Controle via een hefboom
 3. afkoppeling moet met een handbediende hefboom vlakbij de koppeling kunnen geschieden;
 4. De scharnierpin van de hefboom of de vergrendeling vertonen te veel slijtage
 5. Uit de positie van de hefboom moet duidelijk de richting van de aandrijving van het schip blijken.
 6. De hefboom bevindt zich in een hoek van 90o ten opzichte van de richting waarin de koppelpen in de koppeling schuift.
 7. Overigens staat in verslag nr. 413 van de Senaat aangegeven dat de bepaling precies tot doel heeft zware investeringen aan te moedigen dankzij een erg stimulerende fiscale hefboom.
 8. De kapitaalstructuur van de ING Groep omvat ook de zogeheten core debt, dit is de senior debt die op groepsniveau is aangegaan en vervolgens als aandeelhouderskapitaal in ING Bank en ING Verzekeringsholding is geïnvesteerd (de zogeheten dubbele hefboom).
 9. Daarom is de ontwikkeling van efficiënt beleid dat als hefboom voor publieke en particuliere investeringen in onderzoek fungeert voor de overheidsinstanties van groot belang gezien de noodzaak om de overgang naar een kenniseconomie te bespoedigen.
 10. Naar analogie van lid 2 moet elke inrichting worden bediend door één enkele hefboom die beweegt volgens een cirkelboog in een verticaal vlak dat nagenoeg evenwijdig is aan de lengteas van de inrichting.
 11. Indien een of ander deel van een versnellingspook of handrem zich boven het niveau van het H punt bevindt, wordt ervan uitgegaan dat de hefboom volledig boven het niveau van het H-punt ligt.
 12. Zo legde de toezichthouder op 29.11.2006 aan OTE voor in totaal 3 miljoen EUR geldboeten op: 1 miljoen EUR voor inbreuken op het bestaande reguleringskader (carrierpreselectie) en 2 miljoen EUR voor misbruik van een machtspositie (weigering netwerktoegang te verlenen, marktmacht als hefboom gebruikt, en misbruik van een relatie van economisch afhankelijkheid).
 13. De kracht wordt uitgeoefend met behulp van een hefboom die aan één zijde op de koppelschotel rust en aan het andere uiteinde wordt opgeheven op een afstand van 1,0 tot 1,5 m vanaf het middelpunt van de koppelpen — zie figuur 24.
 14. de coördinatie van uniale en nationale financiering en andere vormen van steun die als hefboom kunnen werken voor het stimuleren van investeringen in energie-efficiëntie, alsmede de adequaatheid van een dergelijke financiering voor het bereiken van de doelstellingen van de EU.
 15. Volgens de Commissie is de voortzetting van de activiteiten van KBC in de regio Centraal- en Oost-Europa en Rusland, die als een markt in ontwikkeling kan worden beschouwd, een acceptabele strategie, omdat KBC daardoor haar succesvolle businessmodel kan gebruiken als hefboom in een regio met sterke groei, en zij zodoende de mogelijkheid heeft om te blijven groeien en winst te genereren.