Betekenis van:
gaap

gaap (de ~ | meervoud gapen)
Zelfstandig naamwoord
 • onwillekeurige opensperring v.d. mond; geeuw
"een gaap (niet) onderdrukken"

Synoniemen

Hyperoniemen

gaap
Zelfstandig naamwoord
 • het opensperren van de kaken wanneer men slaap heeft
gaap
Zelfstandig naamwoord
 • het jong van een ooi en een bok

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. het einde … volgens de voorheen toegepaste GAAP;
 2. de op basis van de voorheen toegepaste GAAP bepaalde boekwaarde van de investering op die datum.
 3. de totale aanpassing van de gerapporteerde boekwaarden volgens de voorheen toegepaste GAAP.
 4. In zijn advies van respectievelijk maart 2008, mei 2008 en oktober 2008 heeft het CEER aanbevolen de GAAP van de Verenigde Staten en de Japanse GAAP als gelijkwaardig met de IFRS aan te merken voor toepassing binnen de Gemeenschap.
 5. Hoewel tal van landen de IFRS rechtstreeks in hun nationale GAAP hebben overgenomen, zijn er andere landen die hun nationale GAAP over een bepaalde periode op de IFRS afstemmen.
 6. In zijn advies van respectievelijk maart 2008, mei 2008 en oktober 2008 heeft het CEER aanbevolen de US GAAP en de Japanse GAAP als gelijkwaardig met de IFRS aan te merken voor toepassing binnen de Gemeenschap.
 7. In maart 2008 heeft de Commissie de raadpleging uitgebreid tot de GAAP van Zuid-Korea, Canada en India.
 8. In maart 2008 heeft de Commissie de raadpleging uitgebreid tot de GAAP van Zuid-Korea, Canada en India.
 9. Als de eerste toepasser overeenkomstig de voorheen toegepaste GAAP goodwill in mindering op het eigen vermogen bracht:
 10. Als gevolg van dit werkprogramma zijn talrijke belangrijke verschillen tussen de US GAAP en de IFRS weggewerkt.
 11. de totale veronderstelde kostprijs van de investeringen waarvoor de veronderstelde kostprijs de boekwaarde is die werd bepaald op basis van de voorheen toegepaste GAAP;
 12. tussen haar eigen vermogen volgens de voorheen toegepaste GAAP aan het eind van die vergelijkbare tussentijdse periode en haar eigen vermogen volgens de IFRSs op dezelfde datum; en
 13. Het verdient bijgevolg aanbeveling de US GAAP met ingang van 1 januari 2009 als gelijkwaardig met de goedgekeurde IFRS aan te merken.
 14. Drie producenten/exporteurs voerden aan dat hun boekhoudingen waren gecontroleerd door een onafhankelijk accountantsbedrijf in overeenstemming met de Chinese GAAP, zodat was voldaan aan de tweede voorwaarde.
 15. voor de vergelijkende informatie de voorheen toegepaste GAAP toe te passen op financiële instrumenten die binnen het toepassingsgebied van IAS 32 en IAS 39 vallen;