Betekenis van:
geneesheer

geneesheer
Zelfstandig naamwoord
 • arts; dokter
"De Orde van geneesheren is een Belgische beroepsvereniging van artsen."
geneesheer (de ~ | meervoud geneesheren)
Zelfstandig naamwoord
 • geneeskundige die bevoegd is praktijk uit te oefenen
"de orde van geneesheren"
"de adviserende/behandelende/controlerende geneesheer"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Controlerend geneesheer van (7): …
 2. Naam en voornaam van de geneesheer
 3. Het rapport van onze controlerend geneesheer
 4. Het rapport van onze controlerende geneesheer
 5. Naar het oordeel van onze controlerende geneesheer
 6. De verklaring van de behandelende geneesheer
 7. Uit het door onze geneesheer verrichte onderzoek op … (datum)
 8. In te vullen door de geneesheer die het kind behandelt of door de geneesheer gekozen door de persoon die de zorg heeft voor het kind.
 9. worden aangetekend bij de geneesheer-directeur van het hieronder genoemde ziekenfonds:
 10. Delen wij u mee dat naar het oordeel van onze controlerende geneesheer
 11. Het formulier moet worden ingevuld in de taal van de geneesheer die de verklaring opstelt.
 12. Rekening houdend met het advies van de behandelende geneesheer spreekt de raadgevende arts van de bevoegde instelling in de zin van artikel 3 zich uit over de erkenning en de ernst en de vermoedelijke duur van de ziekte of de handicap.
 13. In te vullen door de geneesheer, aangewezen door het orgaan van de woonplaats van het onderzochte kind, en te richten aan het in rubriek 3 vermelde orgaan onder toevoeging van alle nuttige recente medische bewijsstukken (foto's, radiografieën, resultaten van medische onderzoeken, enz.)
 14. Bij een ongunstig advies van de raadgevende arts van de instelling, wordt het dossier om advies voorgelegd aan een commissie bestaande uit de raadgevende arts van de instelling, de behandelende geneesheer van de aanvrager en een derde arts die in gezamenlijk overleg door beide vorengenoemde artsen wordt aangewezen.
 15. De aanvraag moet vergezeld gaan van een uitvoerig medisch verslag van de behandelende geneesheer van de overlevende echtgenoot, waarbij in voorkomend geval bewijsstukken worden gevoegd en waarin de ernstige of langdurige ziekte of de handicap wordt aangegeven en de maatregelen worden voorgesteld die nodig zijn om de gevolgen van de handicap of de ernstige of langdurige ziekte tegen te gaan.