Betekenis van:
gereedmaken

gereedmaken
Werkwoord
 • zich voorbereiden
"zich gereedmaken voor (de start van de vijfhonderd meter)"
"zijn fiets gereedmaken voor (een wereldreis)"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

gereedmaken
Werkwoord
 • voorbereiden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. trein gereedmaken,
 2. Gereedmaken van de bemonsteringsfilters
 3. GEREEDMAKEN VOOR VERZENDING
 4. Gereedmaken voor vertrek
 5. Gereedmaken voor vertrek (punt 4.2.3.3)
 6. Gereedmaken van de bemonsteringsfilters (indien van toepassing)
 7. Alle systemen gereedmaken voor bemonstering en gegevensverzameling
 8. Alvorens de trein het rangeerpunt verlaat, moeten de spoorwegonderneming en de infrastructuurbeheerder de vertrekprocedure bepaald in hoofdstuk 4.2.3 (Trein gereedmaken) volgen.
 9. .6 Het gereedmaken en bedienen van een groepsreddingsmiddel op een tewaterlatingsplaats mag het gereed maken en bedienen van andere groepsreddingsmiddelen of hulpverleningsboten op andere tewaterlatingsplaatsen niet belemmeren.
 10. De hieronder beschreven werkwijzen hebben betrekking op het voor de analyse gereedmaken van de naar de controlelaboratoria gezonden eindmonsters nadat de bemonstering overeenkomstig bijlage I heeft plaatsgevonden.
 11. samenwerken met de raad van deskundigen en, wanneer het nationale referentielaboratorium na aanwijzing is toegetreden tot de raad van deskundigen, de nodige monsters gereedmaken voor de proeven, inclusief homogeniteitstesten, en een adequate verzending regelen.”
 12. Alvorens de trein het overdrachtspunt verlaat, moet spoorwegonderneming 2 de infrastructuurbeheerder die het pad heeft toegekend, een treinsamenstellingsbericht zenden en te werk gaan volgens de vertrekprocedure bepaald in hoofdstuk 4.2.3 (Trein gereedmaken).
 13. .8 Gedurende het gereedmaken en te water laten moeten het groepsreddingsmiddel, het daarbij behorende tewaterlatingsmiddel en de omgeving van het wateroppervlak waarin het wordt afgevierd of te water wordt geworpen, doelmatig kunnen worden verlicht door middel van noodverlichting gevoed door de elektrische noodkrachtbron, als vereist volgens de voorschriften II-1/D/3 en II-1/D/4.
 14. verlenen van logistieke en administratieve ondersteuning van de specifieke programma’s Capaciteiten, Samenwerking en Mensen, met name op het gebied van publicatie van uitnodigingen, ontvangst en evaluatie van voorstellen, contracteren van evaluatoren, gereedmaken van de betaling van evaluatoren en controle van de financiële levensvatbaarheid.
 15. Overeenkomstig Richtlijn 2001/13/EG van het Europees Parlement en de Raad [3] sluit de dialoog het verkrijgen van een vergunning, overeenkomstig Richtlijn 2001/14/EG, het verkrijgen van certificering en overeenkomstig Richtlijn 91/440/EEG van de Raad [4] het verkrijgen van toegangsrechten voor een dienstverlenende spoorwegonderneming uit.In hoofdstuk 4.2.3 (Trein gereedmaken) wordt de gegevensuitwisseling met betrekking tot de treinsamenstellings- en afzendingsprocedure bepaald.