Betekenis van:
gerust

gerust
Bijvoeglijk naamwoord
 • zonder angst of zorg
"Na dat gesprek was hij in een heel wat gerustere stemming dan voorheen."
gerust
Bijvoeglijk naamwoord
 • kalm
"gerust zijn op iets"
"een gerust geweten"

Hyperoniemen

gerust
Bijvoeglijk naamwoord
 • beschermd tegen gevaar

Synoniemen

gerust
Bijwoord
 • op geruste wijze
"Bekijk gerust de hulppagina's eens."
gerust
 • op geruste wijze
"Bekijk gerust de hulppagina's eens."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. "Maakt u zich geen zorgen," probeerde Dima de vrouw gerust te stellen. "Het is niet van mij."
 2. De steunmaatregel zou slechts „psychologisch” bedoeld zijn geweest om de bevolking gerust te stellen.
 3. Er kan gerust worden geconcludeerd dat gezien deze feiten het risico van een ontoereikend aanbod als gevolg van antidumpingmaatregelen kan worden uitgesloten.
 4. Wat het criterium „voordeel” betreft, doet de Commissie opmerken dat het aandeelhoudersvoorschot (dat vooruitloopt op de deelname van de Staat aan de herkapitalisatie van de onderneming) France Télécom een voordeel oplevert, omdat de onderneming haar financiële middelen kan uitbreiden en de markt gerust kan stellen ten aanzien van haar vermogen om haar verplichtingen na te komen.
 5. Volgens B valt de beschikbaarstelling van middelen, vergezeld van de publieke verbintenis van de Staat om France Télécom te steunen, gelijk te stellen met de toekenning van een financiële garantie die niet alleen de crediteuren van de onderneming, maar ook de hele markt gerust moet stellen, hetgeen heeft bijgedragen tot het verbeteren van de positie van France Télécom op de beursmarkten.
 6. Om de voorzieningszekerheid te vergroten, de markten vollediger te informeren, de consumenten gerust te stellen over de toestand van de olievoorraden en de middelen voor het doorgeven van informatie te optimaliseren, moet worden geregeld dat de wijze van opstelling van de statistische overzichten en de wijze van bekendmaking ervan later kunnen worden gewijzigd en gepreciseerd.
 7. In dit verband beroept BT zich op de beschikking in de zaak-Crédit Foncier de France (CFF), waarin de Commissie van oordeel was dat de publieke verklaringen van de regering tot doel en ten gevolge hadden de crediteuren van de bank gerust te stellen wat de kwaliteit van hun vorderingen betreft en dat deze verklaringen niet — zoals de Franse autoriteiten betoogden — konden worden beschouwd als een politieke verbintenis in plaats van een juridische verbintenis.
 8. Zie de opmerkingen van France Télécom in het verslag van dhr. Ehlermann van 21.1.2004 (eigen vert.): „(…) tijdens het eerste halfjaar 2002 verliest de markt geleidelijk het vertrouwen in het vermogen van France Télécom om haar schuldverplichtingen na te komen en in de capaciteiten van het management om met een oplossing voor het probleem te komen” (punt 7); „(…) zodra de cijfers over het eerste halfjaar bekend zijn en geconfronteerd met het onvermogen van het management om de markten gerust te stellen, heeft de Franse Staat in september 2002 ingegrepen” (punt 8).