Betekenis van:
getrouw

getrouw
Bijvoeglijk naamwoord
 • (van personen) te vertrouwen, zo dat men zich erop kan verlaten
"[zijn afspraak] getrouw blijven"

Synoniemen

Hyperoniemen

getrouw
Bijvoeglijk naamwoord
 • loyaal; trouw; trouw
"iemand getrouw dienen"
"een getrouwe dienstbode/hond"

Synoniemen

Hyperoniemen

getrouw
Bijvoeglijk naamwoord
 • iemand die zorgvuldig handelt naar gelang zijn of haar verantwoordelijkheden.
 • iemand die doet wat hij of zij verplicht is te doen of wat men van die persoon mag verwachten.

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Getrouw beeld en naleving van de IFRSs
 2. Zij geven een getrouw beeld van:
 3. Om een getrouw beeld te bereiken, moet een entiteit tevens:
 4. 17 In vrijwel alle omstandigheden wordt een getrouw beeld verkregen door naleving van de toepasselijke IFRSs.
 5. De rekeningen moeten regelmatig, waarheidsgetrouw en volledig zijn, alsook een getrouw beeld geven van:
 6. De rating bevat impliciet een beoordeling van de bank en geeft een getrouw beeld van het totale wanbetalingsrisico.
 7. De conclusie luidde dat dit in strijd was met IAS 1 (de jaarrekening moet een getrouw beeld geven).
 8. De toepassing van de IFRSs, met waar nodig aanvullende informatie, wordt geacht te leiden tot een jaarrekening die een getrouw beeld geeft.
 9. dat zij de toepasselijke IFRSs heeft nageleefd, maar dat een bepaalde vereiste niet is nageleefd teneinde een getrouw beeld te bewerkstelligen;
 10. voor elke verslagperiode, de door het management noodzakelijk geachte aanpassingen van de posten in de jaarrekening om een getrouw beeld te bewerkstelligen.
 11. 15 Een jaarrekening moet een getrouw beeld geven van de financiële positie, de financiële prestaties en de kasstromen van een entiteit.
 12. dat het management heeft besloten dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie, de financiële prestaties en de kasstromen van de entiteit;
 13. In laatstgenoemd geval moet de historische financiële informatie, indien deze geen getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van de uitgevende instelling, ook vergezeld gaan van de gedetailleerdere of aanvullende informatie die noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat wel een getrouw beeld wordt gegeven.
 14. de memorie zal in de regel worden vertaald en om het vertalen te vergemakkelijken en tot een zo getrouw mogelijke vertaling te komen wordt aanbevolen, eenvoudige zinnen en een eenvoudige en nauwkeurige woordenschat te gebruiken;
 15. De verkorte financiële overzichten, als onderdeel van een halfjaarlijks financieel verslag, bieden ook een voldoende basis voor het geven van zo'n getrouw beeld van de eerste zes maanden van het boekjaar van een uitgevende instelling.